Codzienne rozważania_21.03.2013 Czy Jezus troszczy się

(Powtórzenie z 19.07.2013)

Cecil_EV

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. (7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1Ptr 5:6-7).

Były takie okresy w moim życiu, kiedy czułem się bardzo odizolowany i samotny.Wydawało się, że jestem sam i nie byłem w stanie odczuwać bliskości Boga. Pomimo tego, że zazwyczaj jestem radosny i optymistycznie nastawiony, gdy doświadczałem takiej duchowej suszy, byłe skłonny zastanawiać się nawet nad tym czy Jezusa rzeczywiście obchodzę. To właśnie w takim czasie czułem atak nieprzyjaciela naszej duszy. Pędzę wtedy do Bożego Słowa po pocieszenie.

Frank E. Graeff „słoneczny duchowny”. Miał promienne usposobienie, uroczą osobowość, duchowy optymizm i był wspaniałym przyjacielem dzieci. Znano go jak człowieka, mającego dziecięcą wiarę. Przechodził jednak przez czasy głębokich prób. Wtedy zwracał się do Pisma, jako swego przewodnika w ciemności.

Gdy czytam słowa pieśni, którą napisał, widzę zmianę przeprowadzającą go od przygnębienia i rozpaczy do nadziei i zwycięstwa. Tego chcę w moim własnym życiu.

Does Jesus care when my heart is pained
Too deeply for mirth or song
As the burdens press and the cares distress
And the way grows weary and long?Oh yes, He cares, I know He cares
His heart is touched with my grief
When the days are weary, the long nights dreary
I know my Savior caresDoes Jesus care when my way is dark
With a nameless dread and fear?
As the daylight fades into deep night shades
Does He care enough to be near?Oh yes, He cares, I know He cares
His heart is touched with my grief
When the days are weary, the long nights dreary
I know my Savior caresDoes Jesus care when I’ve tried and failed
To resist some temptation strong
When for my deep grief there is no relief
Though my tears flow all the night long?Oh yes, He cares, I know He cares
His heart is touched with my grief
When the days are weary, the long nights dreary
I know my Savior caresDoes Jesus care when I’ve said, „Goodbye”
To the dearest on earth to me
And my sad heart aches till it nearly breaks
Is it aught to Him? Does He see?Oh yes, He cares, I know He cares
His heart is touched with my grief
When the days are weary, the long nights dreary
I know my Savior cares
Czy Jezus troszczy się gdy moje serce jest zasmucone
Zbyt głęboko na wesołość czy piosenkę
Pod ciśnieniem obciążeń i cierpienia
A sposób w jaki rośnie jest długi i nużący ?O tak, troszczy się, wiem, że się troszczy
Jego serce jest dotknięte przez mój żal
Gdy dni są męczące, a noce długie
Wiem,że mój zbawiciel się o mnie troszczyCzy Jezus troszczy się kiedy moja droga jest ciemna
Z bezimiennym strachem i lękiem ?
Kiedy światło dnia przechodzi w cienie nocy
Czy On troszczy się aby być w pobliżu?O tak, troszczy się, wiem, że się troszczy
Jego serce jest dotknięte przez mój żal
Gdy dni są męczące, a noce długie
Wiem,że mój zbawiciel się o mnie troszczyCzy Jezus troszczy się kiedy próbowałem i nie powiodło się
By oprzeć się silnej pokusie
Kiedy w moim głębokim smutku nie ma ulgi
Mimo iż łzy płyną przez całą noc?O tak, troszczy się, wiem, że się troszczy
Jego serce jest dotknięte przez mój żal
Gdy dni są męczące, a noce długie
Wiem,że mój zbawiciel się o mnie troszczyCzy Jezus troszczy się kiedy powiedziałem ” Do widzenia ”
Do najbliższych mi na świecie
I moje smutne serce boli prawie, że łamie
Czy jest to coś dla niego? Czy on widzi ?O tak, troszczy się, wiem, że się troszczy
Jego serce jest dotknięte przez mój żal
Gdy dni są męczące, a noce długie
Wiem,że mój zbawiciel się o mnie troszczy

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil


aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.