Codzienne rozważania_21.11.11

Chip Brogden

Umieram każdego dnia” (1K0r.15:31).

Paweł mógł się krzywić pod tym uciskiem. Z pewnością rosło zmęczenie, na pewno był niezrozumiany, odrzucany i prześladowany. Cierpiał tak dużo. Co trzymało go na tej drodze? Wers 29 z  1 rozdziału Listu do Kolosan mówi: „Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa„. Pracował i zmagał się – taki po prostu był Paweł. Praca i zmaganie, nawet wtedy, gdy zmagał się ze złymi rzeczami, był absolutnie oddany tej misji. Jednak coś znacznie bardziej nadzwyczajnego pracowało w Pawle, coś znacznie więcej niż zwykła siła woli czy determinacja.

Powiem ci, że twoja siła woli doprowadzi cię tylko do pewnego miejsca. Siła woli jest przeceniana, a my potrzebujemy czegoś innego, czegoś nadnaturalnego, czegoś, co nie jest uzależnione do mojej ograniczonej siły woli. Co to było w przypadku Pawła?  „walczę w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa„. Nie była to siła Pawła, lecz siła Chrystusa w Pawle i przez tego Chrystusa Paweł powiedział: „Wszystko mogę” (Flp. 4:13), Wszystko!

– – – – – – – – – –

Share your comments: http://infinitesupply.org/november21

сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.