Codzienne rozważania_21.11.2015

Hurynowicz_rozwazania

1 Moj 3,9.
LECZ PAN BÓG ZAWOŁAŁ NA ADAMA I RZEKŁ DO NIEGO, GDZIE JESTEŚ?

Mt 2,2.
GDZIE JEST TEN NOWO NARODZONY KRÓL ŻYDOWSKI.

Wersety te zawierają dwa pytania o wielkim znaczeniu. W pierwszym pytaniu Bóg szuka człowieka, a w drugim człowiek szuka Boga. Chytrość szatana w raju doprowadziła pierwszego człowieka Adama do upadku przez pożądliwość oczu, ciała i pychę życia. Tak grzech przyszedł na świat a z nim śmierć, ponieważ jest ona zapłatą za grzech. Odtąd człowiek ucieka od Boga, stara się Go unikać. Bóg jednak w swym miłosierdziu nie zaniechał człowieka. Jak wtedy Bóg szukał Adama, który się skrył pośród drzew w ogrodzie i wołał go, „Gdzie jesteś Adamie?”, tak i teraz szuka grzesznika, który stał się niewolnikiem szatana. On szuka i ciebie wołając „Gdzie jesteś”. Odpowiedz mu na Jego pytanie, powiedz Mu gdzie się znajdujesz i co cię gnębi. Czy nie są to grzechy, które odpychają cię od Boga. Czy martwisz się z powodu swoich grzechów i win nie widząc przy tym Wybawcy. Zapytaj gdzie On jest, Król, Zbawiciel grzeszników, Jezus Chrystus, który umierał na krzyżu za mnie i za ciebie. On sprawiedliwy umarł za nas niesprawiedliwych, aby przyprowadzić nas do Boga. Pan Jezus sam mówi do ludzi „Kto do mnie przyjdzie tego nie wyrzucę precz„.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.