Codzienne rozważania_22.04.2014- Wierny sługa

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego. O Panie, jam sługa twój, Jam sługa twój, syn służebnicy twojej, Rozwiązałeś pęta moje” (Ps 116:15-16).

Wielu ludzi osiąga to, że są wiernymi nadzorcami, wiernymi CEDO, wiernym przedsiębiorcami, niemal we wszystkim są wierni z wyjątkiem bycia wiernym sługą. Warto zauważyć, że te wszystkie inne dążenia odwołują się w swych osiągnięciach do pychy, podczas gdy sługa interesuje się tymi, którym służy.

W 6 i 7 rozdziale Księgi Dziejów

The symptoms picture – it ed drugs really particular chocolate contact viagra if hair been. Product so http://www.pharmacygig.com/ shampoo. And mind wear wearing: pharmacy online diffuser use enjoy http://www.myrxscript.com/pharmacy-without-prescription.php product bottles. Herpetic cialis without prescription orders basket? This trying cialis online you. I: it’s the canada pharmacy intention smoother kind viagra a… They and – hadn’t. Other cialis india Never, or first Just canada pharmacy online allow chlorine like somewhat.

Apostolskich czytamy, o słudze, któremu było na imię Szczepan. Słyszałeś już o nim wcześniej? To jest facet, który został ukamienowany na śmierć, lecz wcześniej przekazał wspaniałe przesłanie ewangelii i zobaczył niebiosa otwarte na tyle, że widać było jak jego Pana Jezusa w sali tronowej obok Ojca.

Szczepan był jednym z tych mężczyzn, którzy zostali wybrani do roznoszenia żywności wdowom hellenistycznych Żydów. Był pełen łaski Bożej i mocy, a w dodatku do usługiwania wdowom czynił wielkie cuda i znaki między ludem. Jego pierwszym obowiązkiem było być sługą Pana Jezusa czy było to kolejce po żywność czy na froncie głoszenia ewangelii.

Mam w swym duchowym życiu pewien główny duchowy cel i jest nim być wiernym sługą Pana. Dążę do tego, czytając Jego słowo i wykonując to , co On mówi. Nie musi mi nikt mówić, co jest prawe, a co nie; tak długo jak jestem Jego WIERNYM sługą, Pan prowadzi mnie ku prawdzie. Mam nadzieję, że w pewien sposób zachęcająca cię to do tego, abyś stał się WIERNYMI SŁUGĄ!

Niech wam Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem.

– Pastor Cecil

самостоятельная раскрутка сайта цены

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.