Czy przesłanie łaski pomniejsza wagę pokuty?

phildrysdale

Phil Drysdale

Wielu ludzi oskarża mnie o to, że pomniejszam wagę pokuty.

Mówią, że nie uważam, aby pokuta była istotna.

Takie oskarżenie jest rzucane przeciwko większości zwolenników „przesłania łaski”.

Pozwólcie, że wyjaśnię.

Wierzę, że

Pokuta jest kamieniem węgielnym do przeżywania tego, co Jezus dla nas zrobił!

Lecz…

Myślę, że to, co większość ludzi nazywa pokutą nie jest istotne.

Większość myśli, że pokuta oznacza „taką zmianę zachowania, aby podobać się Bogu”. \

Można im przebaczyć takie myślenie. Chodzi mi o to, że taką definicję podaje również angielski słownik!

Jest to błąd…

Greka

Grecki wyraz tłumaczony jako „pokutuj”, oznacza coś zupełnie innego.

Jest to: „metanoia”.

Składają się na niego dwa wyrazy:

1) „Meta” – oznacza „zmiana”

2) „Nois” – oznacza „umysł”.

Tak więc, „metanoia’ dosłownie znaczy „zmiana umysłu/myślenia”.

W pokucie nie chodzi o taką zmianę zachowania, aby podobać się Bogu,

Proszę mnie źle nie zrozumieć, gdy zmienia się nasze myślenie, idzie za tym zmiana zachowania.

Właściwa wiara prowadzi do właściwego życia!

Nie stawiajmy wozu przed koniem

Musimy skupić się na owocu pokuty, abyśmy nie zignorowali samej pokuty.

Przesłanie łaski nie ignoruje pokuty, ani nie pomniejsza jej wagi, lecz raczej koncentruje się wyłącznie na prawdziwym żalu za grzechy!

Powinniśmy się obawiać właśnie tych, którzy skupiają się na błędnej idei pokuty (zmianie zachowania),

O ile ich serca są dobre i pragną tego samego owocu w postaci świętego życia, nie zdają sobie sprawy z tego, że odwodzą ludzi od tego, co może sprawić w nich święte życie.

Prawdziwa pokuta.

Skupienie na tym, w co wierzymy, a nie na naszych zachowaniach.продвижение сайтов самому

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

One comment

 1. Niestety tradycja chrześcijańska, a ściślej mówiąc katolicka, będąca przez wieki przewodnią siłą religii wypaczyła całkowicie pojmowanie „POKUTY”
  Określono ją bardziej jako dążenie do doskonałości poprzez własne wysiłki, zamiast ukierunkować świadomego grzeszności człowieka w kierunku Bożej Łaski .
  To właśnie Łaska Boża stała się przewodnią siłą ratowania grzesznego człowieka. To właśnie objawem łaski Bożej była śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, która jest wystarczającym zadośćuczynieniem za grzech ludzkości.
  Niestety chrześcijaństwo poddało się zwodniczej nauce o tym, że musimy dać coś z siebie Bogu i wtedy nastąpi przebaczenie grzechów.
  W kościele katolickim ksiądz „zadaje pokutę”-Odmówisz 3 Litanie do Serca Jezusowego.
  Dodaje zatem do doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa „Mękę parafianina w czasie odmawiania Litanii”
  Protestanci trochę „unowocześnili ” pokutę, bo wszelkimi sposobami starają się nie robić tego co robili przed poznaniem Ewangelii.
  2 tygodnie nie piją, aż tu ……., wtopa.
  Smutne, posępne twarze, przyrzeczenia poprawy.
  Do doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa dodają kaca, smutek, przyrzeczenia.
  Czy widzicie co czynicie z doskonałą ofiarą Jezusa?
  Czy Boży plan zbawienia człowieka nie jest doskonały a człowiek jednak go uzupełnia?
  I jeszcze jedna wersja „zwodniczego udoskonalenia”
  „Katolicki czyściec”. Apogeum ignorancji wobec faktu, że Syn Boży Jezus Chrystus, oddał życie za nas grzeszników.
  Ludzie natomiast znaleźli inny środek dostania się do Nieba.
  Jak myślicie, jaka będzie postawa Boga, który poświęca swego Syna dla ratowania nas, gdy my uznamy „czyściec” za równoznaczny z ofiarą Syna Bożego ?
  Z premedytacją przytoczyłem tu różne formy „pokuty” aby na końcu powiedzieć to co mówi Boże Słowo.
  Oto fragment z Dziejów Apostolskich:

  Co mamy czynić, mężowie bracia? (38) A Piotr do nich: OPAMIĘTAJCIE SIĘ (zmieńcie swoje myślenie-W\G Biblii Interlinearnej ) i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. (40) Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego.
  Czy widzicie, że pokuta jest odpowiedzią na Bożą Łaskę?
  Bóg chce abyśmy zmienili tylko swoje myślenie i zwrócili się ku Niemu.
  To nie my „doskonali” robimy łaskę Bogu, ale On objawia Łaskę w Jezusie Chrystusie.
  Czy zatem głosząc „Łaskę”, obniżasz wartość pokuty? Przeciwnie .Głosząc Łaskę przywodzimy ludzi do pokuty, do zmiany myślenia.
  Zaznaczam jednak, że ta przemiana jest możliwa tylko w Duchu Świętym, dlatego Bóg nam Go daje, abyśmy mogli narodzić się na nowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.