Codzienne rozważania_22.07.10 Restart

James Ryle

Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każego poranku objawia się na nowo” (Lam. 3:22).

Rzadko zdarza się taka dusza, która potrafi zaliczyć jeden dzień bez nawalenia w taki czy inny sposób. Jakieś bezmyślne słowa, pozbawione serca działanie, egoistyczny uczynek, ciemnie i złe myśli, wiecie o co mi chodzi. Po prostu spójrz na wczoraj i zobacz te śmieci. Lecz to było wczoraj, nie zostałeś śmiertelnie uderzony piorunem ani nie odwiedził cię w nocy anioł śmierci. Wstałeś ponownie do następnego dnia.

Nowego dnia.

Do nowego dnia, który jest pełen świeżej łaski i miłosierdzia Pana, nowy dzień obfity w niezawodną, niewyczerpaną miłością Boga do CIEBIE.

Prorok Micheasz pytał: „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy” (Mich. 7:18-19).

Sam Jeremiasz mówi nam później w swych lamentacjach: „Albowiem Pan nie odrzuca na wieki; Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste choć zasmuca, okaże współczucie, tak wielka jest jego niezawodna miłość” (Lam. 3:31-32 wg wersji ang. – przyp.tłum.)

Pomyśl o tym w ten sposób, mój podróżujący przyjacielu: każdego ranka, gdy wstajesz Pan już przycisną w niebie przycisk całkowitego restartu. Czemu by nie skłonić głowy, choćby teraz, w pokornej czci i głębokiej wdzięczności, dziękując Mu za Jego miłosierdzie i współczucie, a wtedy możesz ruszyć w nocy dzień, chodząc w niezawodnej miłości Bożej.

W tym słowie na dziś jest moc prawdziwego przebudzenia, jeśli tylko zaufasz Mu.

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.