Codzienne rozważania_22.08.2016

Hurynowicz_rozwazania

Jud  14-15
O NICH TEŻ PROROKOWAŁ HENOCH, SIÓDMY POTOMEK PO ADAMIE, MÓWIĄC: OTO PRZYSZEDŁ PAN Z TYSIĄCAMI SWOICH ŚWIĘTYCH, ABY DOKONAĆ SĄDU NAD WSZYSTKIM I UKARAĆ WSZYSTKICH BEZBOŻNIKÓW ZA WSZYSTKIE ICH BEZBOŻNE UCZYNKI, KTÓRYCH SIĘ DOPUŚCILI, I ZA WSZYSTKIE BEZECNE SŁOWA, JAKIE WYPOWIEDZIELI PRZECIWKO NIEMU BEZBOŻNI GRZESZNICY.

Sąd spada na ludzi bezbożnych niezależnie od tego, czy są godni szacunku, czy są powierzchownie religijni, czy też są rozpustni. Jedyne bezpieczeństwo jest w Chrystusie. Jest to sąd pewny nad wszelką bezbożnością i zgodny z prawdą. Bóg nie tylko będzie sądzić ale wyda też wyrok skazujący. Kiedy przyjdzie Pan to zostanie objawiona cała prawda. Wszystko zostanie odsłonięte, każde oszustwo będzie rozwikłane i okaże się czym jest naprawdę. Zostanie także ujawnione wszelkie oszukiwanie samego siebie. Oszukiwanie samego siebie jest problemem każdego grzesznika. Ulubioną strategią prowadzącą do osiągnięcia tego celu jest porównywanie siebie z innymi. Chociaż sumienie krzyczy o grzechach to jego głos jest tłumiony poprzez patrzenie na innych i przekonując samego siebie, że nie jestem taki zły jak inni. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i porównywanie się z nimi nic nie znaczy. Jest tak jak w przysłowiu: przyganiał kocioł garnkowi. Jest to oszukiwanie samego siebie. Lecz Boży sąd oświeca nas ujawniając prawdę o nas samych. Wszelkie udawanie i każdy ukryty motyw, jak i te które skrzętnie ukrywamy przed sobą, wyjdą na jaw tak, że gdy Bóg ogłosi wyrok potępienia to wszyscy potępieni bez wyjątku, zwieszą głowę i będą wiedzieć, że Bóg jest w swych osądach sprawiedliwy. Zostaną przekonani odnośnie swej winy. Uznają, że Bóg ma rację. Jest to sąd oparty na prawdzie.
Pozdrawiam w ten piękny poranek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.