Codzienne rozważania_22.09.2015

Hurynowicz_rozwazania

PnP 2:2.
JAK LILIA MIĘDZY CIERNIAMI, TAK MOJA PRZYJACIÓŁKA MIĘDZY DZIEWCZĘTAMI.

Werset ten z jednej strony pokazuje nam czym jest wierzący w oczach Pana Jezusa, a z drugiej strony mówi nam w jakim środowisku żyjemy my wszyscy, którzy jesteśmy Jego własnością. To, że my jako ludzie wierzący możemy być przyrównani do białych lilii, zawdzięczamy tylko Panu Jezusowi, który obmył nas w Swojej krwi, abyśmy przed Bogiem byli święci i czyści. Obecnie żyjemy w świecie, który składa się cierni i kolców. Ciernie mówią o przekleństwie, którym Bóg dotknął ziemię z powodu nieposłuszeństwa Adama. Pewne rzeczy będące następstwem grzechu można też porównać z cierniami. W przypowieści o siewcy ciernie są symbolem życiowych trosk, ułudy bogactwa i pragnieniem różnych rzeczy. Z doświadczenia znamy te niebezpieczeństwa, które na codziennie grożą i próbują zdusić Słowo Boże. W 2 Ks. Samuela 23:6 jest napisane: „Lecz oni są jak ciernie rozwiane.” A więc źli, niewierzący ludzie wokół nas są porównywani do cierni. W takim środowisku tylko Pan Jezus może nas ustrzec.
Pozdrawiam w ten piękny poranek i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.