Codzienne rozważania_22.11.11

Chip Brogden

 „A to namaszczenie, które macie od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył” (1Jn. 2:27).

To Bóg dał Ekklesji apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, aby zachęcali, budowali i stabilizowali wszystko w nas głębiej w Chrystusie. Czy Duch Święty u Jana zaprzecza Duchowi Świętemu u Pawła? W żaden sposób.

Cóż więc? Jan był jedynym, który przeżył pierwszych dwunastu apostołów i było wtedy już bardzo stary. Naturalne, że był przejęty dobrym stanem Ekklesji po swojej śmierci. Tak więc, Bóg zachęca Jana, a Jan zachęca nas, tą prawdą: nawet jeśli nie mamy dostępu do apostoła, proroka, ewangelisty, pastora czy nauczyciela ciągle jesteśmy pouczani wewnętrznie. Ta Ekklesja, którą buduje Jezus nie jest uzależniona od wielkich mężów i niewiast Bożych. Jesteśmy wdzięczni za dary tych służb, gdy je mamy, lecz nasze Życie nie jest uzależnione od nich.  To Życie jest większe niż słudzy, przez których mu się usługuje.

 – – – – – – –

Share your comments: http://infinitesupply.org/november22

продвижение сайта в интернете бесплатно

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.