Codzienne rozważania_23.05.2015

Hurynowicz_rozwazania

Joz 1:8.
NIECHAJ NIE ODDALA SIĘ KSIĘGA TEGO ZAKONU OD TWOICH UST, ALE ROZMYŚLAJ O NIEJ WE DNIE I W NOCY, ABY ŚCIŚLE CZYNIĆ WSZYSTKO, CO JEST NAPISANE, BO WTEDY POSZCZĘŚCI SIĘ TWOJEJ DRODZE I WTEDY BĘDZIE CI SIĘ POWODZIŁO.

W Psalmie 1 czytamy, że szczęśliwy jest ten człowiek, który rozmyśla o zakonie Pana we dnie i w nocy. Porównując List do Kolosan 3:16 z Listem do Efezjan 5:19 stwierdzamy, że fakt zamieszkania w nas Słowa Bożego sprawia, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Są to dwie wielkie radości życia chrześcijańskiego, które są ze sobą ściśle połączone. W miarę jak człowiek napełnia się Słowem Bożym, napełnia go również Duch Święty. Słowo Boże jest siłą dokonującą dzieła nawracania duszy. Ono także oczyszcza życie, zachowuje od grzechu, jest mieczem Ducha, zapewnia skuteczność i prowadzi do wysłuchania modlitwy, rozwesela serce oraz daje wzrost każdemu wierzącemu. Zdyscyplinowany czas duchowej społeczności z Bogiem, w miarę gdy człowiek wciąż na nowo przeżywa myśli i słowa zaczerpnięte z Biblii, powinien dawać każdemu wierzącemu obfitość duchowego pokarmu.

Życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.