Codzienne rozważania_23.07.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor. 1:3
BŁOGOSŁAWIONY NIECH BĘDZIE BÓG I OJCIEC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, OJCIEC MIŁOSIERDZIA I BÓG WSZELKIEJ POCIECHY.

Istnieje tylko jeden Bóg i to on jest Bogiem, który posłał swojego Syna, aby stał się Zbawicielem. Więź między Ojcem i synem jest wyjątkowa: Pan Jezus jest jedynym Synem Ojca, obiektem jego najwyższego uznania i uwielbienia. Przez Syna Ojciec w doskonały sposób objawia samego siebie. Bóg nazwany jest Ojcem miłosierdzia. Miłosierdzie jest wyrazem Bożego współczucia dla naszych utrapień, kłopotów i smutku. We wspaniały sposób znalazło ono odzwierciedlenie w życiu i charakterze naszego Pana Jezusa i zawsze prowadziło do konkretnych działań. Miłosierdzie Boga w naturalny sposób wypływa z jego ojcostwa. Każdy ojciec i każda matka z miłością troszczy się o swoje dzieci, szczególnie wtedy, gdy doświadczają bólu i cierpienia. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Będąc doskonałym i miłosiernym Ojcem, zna i rozumie wszystko co nas dotyczy i może zesłać nam pociechę w każdym utrapieniu. Pociecha rozumiana jest jako siła, zachęta i odwaga potrzebna do zmierzenia się z teraźniejszością i przyszłością oraz umiejętność życia dzień po dniu. Nasz Ojciec może pocieszać nas na różne sposoby ponieważ jest Bogiem wszelkiej pociechy.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.