Codzienne rozważania_23.10.2017

Kazn 7:15-22.
TO WSZYSTKO CO WIDZIAŁEM W MOIM NĘDZNYM ŻYCIU: NIEJEDEN SPRAWIEDLIWY GINIE W SWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI, A NIE JEDEN BEZBOŻNY ŻYJE DŁUGO W SWEJ ZŁOŚCI.
NIE BĄDŹ ZBYT SPRAWIEDLIWY I NIE UDAWAJ ZBYT MĄDREGO: DLACZEGO MIAŁBYŚ SAM SIEBIE GUBIĆ?
NIE BĄDŹ ZBYT GRZESZNY ANI ZBYT GŁUPI: DLACZEGO MIAŁBYŚ PRZEDWCZEŚNIE UMIERAĆ?
DOBRZE, JEŻELI TRZYMAĆ SIĘ BĘDZIESZ JEDNEGO I NIE PUŚCISZ ZE SWEJ RĘKI I DRUGIEGO; BO KTO SIĘ BOGA BOI, UNIKA TEGO WSZYSTKIEGO.
MĄDROŚĆ DAJE MĘDRCOWI WIĘCEJ SIŁY, NIŻ MA JEJ DZIESIĘCIU MOŻNYCH W MIEŚCIE.
ZAISTE NIE MA NA ZIEMI CZŁOWIEKA SPRAWIEDLIWEGO, KTÓRY BY TYLKO DOBRZE CZYNIŁ I NIE GRZESZYŁ.
NIE ZWAŻAJ TAKŻE NA WSZYSTKO, CO SIĘ MÓWI, ABYŚ NIE SŁYSZAŁ SWOJEGO SŁUGI, KTÓRY CI ZŁORZECZY.
WIE BOWIEM TWOJE SERCE, ŻE I TY CZĘSTO ZŁORZECZYŁEŚ INNYM.

W tym życiu wszelkiego rodzaju przymioty, doświadczenia i przeżycia występują równolegle obok siebie. Ustalił jednak, że niektóre z nich są lepsze od innych. Mimo to jest coś, co przewyższa je wszystkie – to pobożność. Salomon mówi nam, że nawet, gdy postrzega życie z ziemskiej perspektywy zauważa, że sprawiedliwy nie zawsze żyje dłużej lub bardzie szczęśliwie niż bezbożny. Istotnie, jest to dość powszechny widok, gdy niesprawiedliwy lepiej żyje niż sprawiedliwy. Przyszło mu na myśl, że jeśli dobrzy umierają młodo, to rozsądną rzeczą byłoby, na wypadek krótkiego życia, nie być ani zbyt mądrym, ani zbyt sprawiedliwym. Jednak z drugiej strony sprawą równie ważną jest unikanie drugiej skrajności, bezwstydnej niegodziwości, ponieważ z tego powodu Bóg mógłby wkroczyć z sądem i skrócić jego życie. Teraz Salomon zaprasza nas do trzymania się czegoś i to we właściwy sposób. Zamiast chodzić jak linoskoczek próbujący utrzymać równowagę, unikając nadmiernej sprawiedliwości z jednej strony zaś przesadnej niegodziwości z drugiej, powierz siebie bojaźni Bożej. Ten kto tak uczyni wyjdzie najlepiej. Taka mądrość daje komuś moc, lecz nie czyni go doskonałym. Nie bądźmy zatem zbyt wrażliwi na krytykę i nie słuchajmy co mówią o nas ludzie wokół. Jeśli będziemy to robić, nie minie wiele czasu, a usłyszymy coś, czego wolelibyśmy nie słyszeć. Jeśli jednak usłyszymy krytykę, nie bierzmy jej sobie zbyt mocno do serca. Przypomnijmy sobie myśli o innych, które przeszły przez nasz umysł. pobożność jest lepsza niż wszystko inne.
Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.