Codzienne rozważania_24.10.2017


Kazn 7:23-29
TEGO WSZYSTKIEGO WYPRÓBOWAŁEM W MĄDROŚCI; POMYŚLAŁEM: CHCĘ BYĆ MĄDRYM, LECZ MĄDROŚĆ BYŁA DALEKO ODE MNIE.
DALEKIE JEST TO, CO SIĘ DZIEJE, NIEZGŁĘBIONE, NIEZGŁĘBIONE. KTÓŻ TO ODKRYJE?!
GDY ZWRÓCIŁEM SWOJĄ UWAGĘ NA POZNANIE, BADANIE I SZUKANIE MĄDROŚCI I WŁAŚCIWEGO SĄDU, ABY POZNAĆ, ŻE BEZBOŻNOŚĆ JEST GŁUPOTĄ A GŁUPOTA SZALEŃSTWEM; ODKRYŁEM, ŻE BARDZIEJ GORZKĄ NIŻ ŚMIERĆ JEST KOBIETA, KTÓREJ SERCE JEST PUŁAPKĄ I SIECIĄ, A RĘCE WIĘZAMI. KTO SIĘ BOGU PODOBA TEN UJDZIE PRZED NIĄ, LECZ KTO GRZESZY, TEGO ONA USIDLI.
ZWAŻ! TO ODKRYŁEM, MÓWI KAZNODZIEJA, BADAJĄC JEDNO PO DRUGIM, ABY DOJŚĆ DO WŁAŚCIWEGO SĄDU.
CZEGO JESZCZE SZUKAM, A CZEGO NIE ZNALAZŁEM, JEST TO: W TYSIĄCU LUDZI ZNALAZŁEM JEDNEGO CZŁOWIEKA, ALE WŚRÓD NICH WSZYSTKICH NIE ZNALAZŁEM KOBIETY.
WSZELAKO ZWAŻ TO: ODKRYŁEM, ŻE BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA PRAWYM, LECZ ONI UGANIAJĄ SIĘ ZA WIELU WYMYSŁAMI.

W porównaniu jednej rzeczy z drugą i dochodzeniu do wniosku, która jest lepsza, Salomon mówi, że lekcja, której nam udziela została sprawdzona i udowodniona w codziennym życiu. On nie podaje nam listy teoretycznych spekulacji, lecz mądrość, która dowód, że nią jest. Następnie opowiada o własnych poszukiwaniach mądrości. Próbował być mądry przez własne usiłowania, lecz do niczego go to nie zaprowadziło. Mądrość była poza jego zasięgiem. Podjął wszelki możliwy wysiłek, by odkryć czym ona jest, próbował także zdefiniować czym jest to, co czyni pewien kierunek działania mądrym lub głupim. Podczas swych poszukiwań nauczył się jednej rzeczy, mianowicie, że w życiu nie ma nic gorszego i bardziej niebezpiecznego, niż bezbożna kobieta. Jak wielu ludzi zostało przez nią bezpowrotnie usidlonych. Ci, którzy cieszą łaską Bożą ujdą przed taką kobietą, lecz nie ci, którzy miłują grzech. Składając razem to, czego dowiedział się dokonując poszukiwań, Salomon wciąż uważa się za niezdolnego do odsłonięcia tajemnic życia. Mądrość jest niemalże nieobecna w rasie ludzkiej. Bardzo rzadko można natknąć się na mądrego mężczyznę, lecz jeszcze rzadziej na mądrą kobietę. Oto wszystko co ludzki rozum zdany sam na siebie jest w stanie osiągnąć. Rozum, który nie jest oświecony przez objawienie, nie spowoduje niczego więcej, jak tylko ruinę. Objawienie jest lepsze niż rozum.
Życzę ciepłego i radosnego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.