Codzienne rozważania_23.11.2014

Hurynowicz_rozwazania

Rzm 3:21-23.
ALE TERAZ NIEZALEŻNIE OD ZAKONU OBJAWIONA ZOSTAŁA SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA, O KTÓREJ ŚWIADCZĄ ZAKON I PROROCY, I TO SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH. NIE MA BOWIEM RÓŻNICY, GDYŻ WSZYSCY ZGRZESZYLI I BRAK IM CHWAŁY BOŻEJ.

Wielu uważa, że grzech zaczyna się od kradzieży, napadu, zabójstwa i podobnych czynności. Nie biorą oni pod uwagę tego, że kłamstwo też jest grzechem, który zamyka dostęp do Boga. Dlatego napisane jest: „nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli”. Grzechu nie można mierzyć ludzką miarą, ponieważ to nie człowiek określa. co jest grzechem; jedynym miernikiem jest Boża świętość. Czy jest nadzieja. aby ludzie mogli oglądać chwałę Bożą? Odpowiedź jest w listach do: Tytusa 2:11 i Jana 3:16. Jezus Chrystus stał się jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Dał samego siebie jako okup za nas, dzięki temu możemy przyjść do Boga. Łaska Boża oferuje zbawienie za darmo, z łaski, wszystkim, nawet największemu grzesznikowi. Dowód tego znajdujemy na Golgocie, gdzie jeden ze złoczyńców osądził samego siebie a Jezus usprawiedliwił go mówiąc: „Dziś będziesz ze mną w raju”. Z Bożej łaski może skorzystać każdy, kto szczerze upamięta się i zwróci do Jezusa Chrystusa. Jedynie ten kto wyznał swoje grzechy Bogu i przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela może być pewien zbawienia.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение раскрутка сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.