Codzienne rozważania_24.06.11

Chip Brogden

a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef. 4:24).

Czym jest chrześcijańskie życie? Jest całkowitym opuszczeniem własnego gruntu i przejście na grunt Chrystusa. Jest to coś głębszego niż zmienione życie – jest to życie wymienione. Można dokonać zmiany życia w pewnym czasie, lecz nie można wymienić naszego życia na Jego Życie. Jest to, od samego początku do końca, dzieło Boże i jest to dzieło Łaski.

Czym jest przede wszystkim Sprawiedliwość. Czym jest prawdziwa Świętość? Chrystus nie jest sprawiedliwy, dlatego że robi sprawiedliwe rzeczy; On czyni to co sprawiedliwe, ponieważ jest Sprawiedliwy. Chrystus nie jest święty, dlatego że robi święte rzeczy; On robi to co święte, ponieważ jest Święty. To, co „robi” wynika z tego Kim On „jest” – to co my „robimy” wypływa również z tego Kim On „Jest „.

—————————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june24

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.