Codzienne rozważania_24.08.2016

Hurynowicz_rozwazania

Jud 16
SĄ TO LUDZIE BIADAJĄCY NAD LOSEM SWOIM, KIERUJĄCY SIĘ SWOIMI POŻĄDLIWOŚCIAMI; USTA ICH GŁOSZĄ SŁOWA WYNIOSŁE, A DLA KORZYŚCI SCHLEBIAJĄ LUDZIOM.

Fałszywi nauczyciele to ci, którzy nieustannie obmawiają głosicieli prawdy. W jaki sposób oni na początku pozyskują słuchaczy dla swej fałszywej nauki? Pozyskują ich poprzez szukanie błędów w kościele i na nich skupiają się. Żadne zgromadzenie ludu Bożego tu na tej ziemi nie jest doskonałe. Kiedy widzimy w kościele skazy, przede wszystkim powinniśmy podziękować Bogu za pozytywne aspekty społeczności. Następnie powinniśmy prosić Boga, aby naprawił to, co jest złe. Jednak ci ludzie jeśli znajdą jakiś błąd, lubią szeptać o tym do innych i narzekać. Nie mówią o tym Bogu w modlitwie lecz narzekają do innych chrześcijan. Czyniąc tak mają na uwadze pewien plan. Narzekają do innych np. takimi słowami: „My zrobilibyśmy to lepiej. My znamy odpowiedź.” I w taki sposób znajdują słuchaczy dla swoich herezji. Chodzi im o to, że chcą zdobyć dla siebie władzę w kościele.Nie chcą być sługami, chcą być panami. Nie patrzą na kościół jak na kościół Chrystusa, lecz jak na coś, z czego będą ciągnąć korzyści. Może w swych sumieniach znajdują usprawiedliwienie dla swej postawy, mówiąc sobie: „Bóg chce, abym czuł się szczęśliwy wykonując swoją pracę”. Kościół ma służyć budowaniu ich własnego ego. Jak będzie to wszystko wyglądać w Dniu Sądu? Ich kazania są pełne opowieści o nich samych. Chełpią się wielką ilością nawróceń, pysznią się ilością chrztów i opowiadają nam o licznych uzdrowieniach, jakie następują w wyniku ich służby. Pycha jest zawsze znakiem rozpoznawczym fałszywego nauczyciela. Ci ludzie nie kierują się chęcią budowania innych, oni uważają za zabawne manipulowanie ludźmi.

Pozdrawiam w ten piękny poranek Bożym pokojem.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.