Codzienne rozważania_25.02.2015

Hurynowicz_rozwazania
1Moj 2:7.
UKSZTAŁTOWAŁ PAN BÓG CZŁOWIEKA Z PROCHU ZIEMI I TCHNĄŁ W NOZDRZA JEGO DECH ŻYCIA. WTEDY STAŁ SIEK ISTOTĄ ŻYWĄ.

Wszystko to, co jest widzialne, jak i to, co niewidzialne, to co jest żyjące oraz to, co nie żyjące zostało stworzone Słowem Bożym. Pan Bóg piątego dnia rzekł, aby ziemia wydała żywą istotę według jej rodzaju: bydło, płazy i dzikie zwierzęta. Wyjątek stanowi człowiek, który jest istotą stworzoną i zrodzoną z Ducha Bożego, zaś jego ciało zostało zrodzone z prochu ziemi. Duch człowieka pochodzi z Ducha Bożego a ściślej mówiąc z tchnienia. Bóg jest naszym ojcem, ojcem ludzi. Ten przywilej nie odnosi się do zwierząt, ponieważ dla nich tak jak dla reszty stworzenia jest On jedynie Stwórcą. Często cytowane stwierdzenie, że człowiek jest stworzony ciałem lecz zrodzony duchem jest słuszne. Człowiek jest istotą wysokiego pochodzenia jako osoba zrodzona z Ducha Bożego. Bóg będąc Duchem dał nam cząstkę swojego Ducha, dlatego człowiek jest wyobrażeniem Bożym oraz jego duchowym podobieństwem. Dowodem tego są wszelkie posiadane przez nas duchowe zalety, do których należy zaliczyć: zdolność myślenia, wolną wolę, sumienie oraz miłość duchową. Inna istota nie posiada tych zalet dlatego, że jest ona tylko ciałem i krwią.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.