Codzienne rozważania_25.08.2015

Hurynowicz_rozwazania

J 18:11.
NA TO RZEKŁ JEZUS DO PIOTRA: WŁÓŻ MIECZ SWÓJ DO POCHWY; CZY NIE MAM PIĆ KIELICHA, KTÓRY MI DAŁ OJCIEC?

Prorocy i apostołowie czynili cuda, lecz nie zawsze mogli wypełnić wolę Bożą. Najwyższy stopień wiary wyraża się w wypełnieniu i poddaniu się woli Boga i to jest największym osiągnięciem chrześcijanina. Wiara przejawia się nie tyle w umiejętności działania, ile w umiejętności cierpienia. Żeby mieć współczującego nam Boga, trzeba mieć cierpiącego Zbawiciela i tylko to serce, które doznało wielu krzywd, może prawdziwie współczuć cierpiącemu. Niesienie dobra innym nie jest nam dane za darmo, ponieważ naszymi doświadczeniami płacimy za możliwość współczucia drugim. Kto chce pomagać innym, powinien sam przejść przez doświadczenia. Dzisiejsze okoliczności, które cię przytłaczają, jeśli całkowicie oddany jesteś Chrystusowi, są najlepszym narzędziem w rękach Ojcowskich, którymi On rzeźbi ciebie dla wieczności. Nie odtrącaj narzędzia aby nie zniweczyć dzieła, które ono dokonuje.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.