Codzienne rozważania_26.08.2015

Hurynowicz_rozwazania
Ks. Sędziów 6:39.
LECZ GEDEON RZEKŁ JESZCZE DO BOGA: NIECH NIE ZAPŁONIE GNIEW TWÓJ NA MNIE, ŻE JESZCZE RAZ SIĘ ODEZWĘ; NIECH JESZCZE RAZ WYPRÓBUJĘ TO NA RUNIE: NIECH TYLKO RUNO POZOSTANIE SUCHE, A NA CAŁEJ ZIEMI WOKOŁO BĘDZIE ROSA.

W pewnym momencie duchowych przeżyć wierzący nie może wierzyć bez punktu oparcia w pewnych objawach i uczuciach. Rozkładamy naszą wełnę podobnie jak Gedeon i jeśli rosa będzie na niej to jesteśmy gotowi wierzyć Bogu. Taka wiara może być prawdziwa, ale nie jest doskonała. Szuka ona różnych znaków – oprócz Słowa Bożego. Posuwamy się do przodu w dziedzinie wiary, gdy możemy ufać Bogu niezależnie od uczucia. Błogosławieni ci, którzy wierzą nawet wtedy, gdy nie doświadczają żadnego duchowego wzruszenia. Oby nam Bóg dał taką wiarę, abyśmy mogli ufać Jego Słowu, wbrew wszystkiemu, co mogłoby świadczyć przeciwko jego wypełnieniu.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.