Codzienne rozważania_25.09.2013 – Działania, zapewnienia, obietnice

Cecil_EV

Cecil A. Thompson

Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej” (Iz 41:10).

Czemu tak jest, że niektóre wersy trzymają się nas przez całe życie? Niektórzy mówią nawet, że mają „WERS ŻYCIA”. Może nie posunąłbym się tak daleko, ale właśnie ten wers jest jednym z pierwszych, która zapamiętałem, będąc młodym chłopcem, jeszcze mieszkając w Camas, w stanie Washington. Wtedy myślałem, że jest czymś specjalnym ze względu na to, co OBIECYWAŁ. Życie pokazało mi, że jest on prawdziwy w PRAKTYCE!

Gdy przez te lata rozważałem ten wers i wprowadzałem go w praktykę, odkryłem, że mamy tu do czynienia z dwoma rzeczami, które my mamy zrobić, dwoma zapewnieniami, które daje Bóg i trzema obietnicami, które idą za tym.

Wers mówi nam, żeby: „nie bać się i nie lękać/trwożyć”. To te dwie rzeczy, które należą do nas. Może to brzmieć łatwo, lecz gdy pojawiają się próby i sprawdziany życia, staje się to zadaniem, które wymaga zapewnienia ze strony Pana: „On jest z nami” oraz „On jest naszym Bogiem”.

Jakkolwiek wspaniałe są te gwarancje, jest coś jeszcze więcej. Bóg dodaje trzy drogocenne obietnice: „Wzmocnię cię i dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”.

Wzywam cię do tego, abyś wprowadzał w życie ten wers przez następne 30 dni. Sprawdź, jakie zmiany oczekują na ciebie.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.