Codzienne rozważania_25.11.2015

Hurynowicz_rozwazania

Mt 16:13.
A GDY JEZUS PRZYSZEDŁ W OKOLICE CEZAREI FILIPOWEJ, PYTAŁ UCZNIÓW SWOICH, MÓWIĄC: ZA KOGO LUDZIE UWAŻAJĄ SYNA CZŁOWIECZEGO?

Pan Jezus Chrystus pytał swoich uczniów: „za kogo ludzie mnie uważają”. Był ciekawy ludzkiej opinii. Dzisiaj pyta nas o to samo. Czytający Biblię może odpowiedzieć następująco: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego; Ty jesteś Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata; Ty jesteś Zbawicielem każdego, kto upamięta się i przyjmie cię wiarą; Ty jesteś Sprawiedliwy wśród niesprawiedliwych; Tyś Zbawcą dusz, przed którym żadne stworzenie się nie ukryje; Ty jesteś pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem; Jesteś dany jako okup za wszystkich; Tyś dobrym Pasterzem, który dał swoje życie za owce. Przez zmartwychwstanie stałeś się pierworodnym z umarłych. Jesteś naszą nadzieją, jako Ten, który przyjdzie. Jako zabity Baranek, stałeś się treścią nowej pieśni, którą odkupieni będą śpiewać ku Twojej czci.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.