Codzienne rozważania_26.06.2016

Hurynowicz_rozwazania

Rzym 3:25
KTÓREGO (JEZUSA) BÓG USTANOWIŁ JAKO OFIARĘ PRZEBŁAGALNĄ PRZEZ KREW JEGO, SKUTECZNĄ PRZEZ WIARĘ, DLA OKAZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI SWOJEJ PRZEZ TO, ŻE W CIERPLIWOŚCI BOŻEJ POBŁAŻLIWIE ODNIÓSŁ SIĘ DO PRZEDTEM POPEŁNIONYCH GRZECHÓW.

Pan Jezus musiał ponieść, załagodzić i odwrócić Boży gniew. Musiał stać się tym, który zmazał zapis naszych grzechów. To dokonało się przez Jego krew. To nie my, to Bóg posłał Go aby tym się stał. Miejscem, gdzie to się stało była Golgota. A przez wiarę w Chrystusa korzyści z Jego pojednania przechodzą na nas. W ten sposób zostaje odpuszczony grzech i odwrócona zostaje kara, na jaką zasłużyłem. Takie pojednanie działa zarówno wstecz jak i w przód. Bóg nie jest obojętny na sprawiedliwość. Był cierpliwy wobec grzechów wielu w Starym Testamencie i wstrzymał sąd nad nimi. Byłoby z Jego strony niesprawiedliwością, gdyby grzechy pozostawił bez kary. Należy zdać sobie sprawę, że kara, na którą ludzie ci zasługiwali spada na Chrystusa. Ci, których Bóg usprawiedliwił w Starym Testamencie zostali usprawiedliwieni przez Niego w oparciu o to, co Chrystus miał dla nich uczynić na Golgocie.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.