Codzienne rozważania_26.09.11

Chip Brogden

Błogosławieni pokój czynią, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi (Mat. 5:9).

Ci, którzy czynią pokój są po prostu agentami Łaski, pokazującymi ludziom drogę go Księcia Pokoju. Czyniący pokój są amabasadorami, którzy reprezentują Króla i Jego Królestwo.

Jakie jest ich przesłanie? Jest to przesłanie pojednania, przesłanie mówiące, że wszystko jest przebaczone, przesłanie nadziei, miłości, łaski i tysiąca innych dóbr (p. 2Kor. 5:17-21). Jest to najbardziej zdumiewająca misja jaką ludzka istota kiedykolwiek może mieć: reprezentować Niebo w samym środku Piekła; Światło w środku Ciemności; Wolność w środku Związania; ogłaszać pierwszeństwo i Panowanie Jezusa, gdy jeszcze nie widzimy, że wszystko zostało Mu poddanie (Hbr. 2:8). I robić to w taki sposób, aby ich nie odpychać, lecz sprawić, aby zakochali się w Nim i zawarli z Nim pokój – nie przez wymuszone poddanie, manipulację czy strach – dobrowolnie i chętnie.

———–

Share your comments: http://infinitesupply.org/september26

бесплатно продвижение сайта в интернете

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.