Codzienne rozważania_27.02/01.04. 2014 – pies czy wydra

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. (21) Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa” (1Krl 18:20-21).

Jesteś psem czy wydrą? (Do powiedzenia: „Nie pies, ni wydra” – przyp. tłum.).  O co mi chodzi w tym pytaniu? Naprawdę chcę to wiedzieć, czy pokutowałeś ze swoich grzechów, zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi z całego swojego serca i czy twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota Baranka?

Wielu jest takich, którzy wiedzą o Jezusie i Jego zbawczym dziele… nawet wierzą, że On jest Zbawicielem Świata,… lecz czy narodziłeś się na nowo? Być narodzonym na nowo to coś znacznie więcej niż wierzyć w coś o Jezusie – oznacza to zaprosić Go, aby był Panem (Szefem) twojego życia.

Eliasz był wiernym prorokiem Pana. Stać go było na to, aby stanąć przeciwko złemu królowi, Achabowi, i 450 prorokom Baala. Rzucił wyzwanie ludziom, zanim wyzwał proroków Baala. Chciał wiedzieć czy stoją oni po stronie Boga, czy przeciwko Niemu.

W Ewangelii Mateusza 12:30 i Łukasza 11:23 czytamy słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, który poddał probie ludzi, żyjących w Jego czasach: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”. Nie pozostawia to miejsca na jakieś ckliwe relacje. Jeśli Jezus wymagał wtedy oddanej relacji to wymaga tego również dzisiaj!

Eliaszowi lud odpowiedział milczeniem. To milczenie było odpowiedzią na pytanie. Tak samo nasze milczenie na wezwanie, aby przyjść do Pana i narodzić się na nowo, oznacza odrzucenie. Jeśli pragniesz być zaliczony do Jego własności i chcesz przemiany swego życia, musisz stanąć i otwarcie wyrazić swoje poparcie.

Niech wam Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem.

– – Pastor Cecil

сайт создание продвижение раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.