Codzienne rozważania_27.06.11

Chip Brogden

Nic nie ma twoja służebnica w całym domu swoim, oprócz bańki oliwy” (2 Krl. 4:2).

Każdy uczeń Pana Jezusa znajduje się na innym poziomie wzrostu i duchowej dojrzałości, lecz chciałbym powiedzieć, że nie ma znaczenia jak długo chodzisz z Panem, czy jest to kilkanaście lat czy tylko dzień – masz „bańkę oliwy” w swoim domu.

To, co z tą bańską oliwy robisz decyduje o tym czy będzie prowadził życie zwycięskie, czy pokonane. Jedna bańka oliwy sama w sobie to nie jest dużo. Nie wystarczy na zaspokojenie potrzeb twoich wierzycieli ani nie wystarczy na utrzymanie twojego duchowego życia. Tego, co jest, wystarczy tylko na wylanie.  Kto „zachowuje” życie swoje straci, je, lecz ten kto „wylewa” swoje życie będzie je miał naprawdę w obfitości.

—————————–

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june27

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

 продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.