Codzienne rozważania_27.08.11

Chip Brogden
Mowa o krzyżu… dla nas, którzy dostępujemy zbawienie, jest mocą Bożą” (1Kor 1:18).

Nie ma żadnego znaczenia w jakiej sytuacji się znajdujesz – Krzyż wystarcza. Jeśli Krzyż jest mocą Boża ku zbawieni to ten krzyż jest również mocą Boża w twoich relacjach, duchowym wzroście i rozwoju, w realizacji twoich życiowych celów, wzbudzania zachęty i siły oraz do zwycięstwa nad wszystkim co utrudnia, rozprasza i wszystkiemu co staje tobie na drodze.
W pewnym momencie swego życia dowiedziałeś się, że nie możesz sam siebie zbawić – że jest to działo Krzyża. Teraz przyjmij dzieło Krzyża i ucz się tego, że podobnie jak było ze zbawieniem samego siebie tak też nie możesz kochać Boga i bliźniego, przebaczać tym, którzy zgrzeszyli przeciwko tobie, musisz więc już teraz polegać na Chrystusie, aby każdego dnia żył przez ciebie. Tak samo jak nieustannie polegasz na Chrystusie w sprawie swego zbawienia tak też musisz stale polegać na Chrystusie we wszystkim innym.
————–
©2011 InfiniteSupply.OrgMożna rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi

Share your comments: http://infinitesupply.org/august27

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.