Codzienne rozważania_27.08.2015

Hurynowicz_rozwazania

Hebrajczyków 4:14-16.
MAJĄC WIĘC WIELKIEGO ARCYKAPŁANA, KTÓRY PRZESZEDŁ PRZEZ NIEBIOSA, JEZUSA, SYNA BOŻEGO, TRZYMAJMY SIĘ MOCNO WYZNANIA. NIE MAMY BOWIEM ARCYKAPŁAN, KTÓRY BY NIE MÓGŁ WSPÓŁCZUĆ ZE SŁABOŚCIAMI NASZYMI, LECZ DOŚWIADCZONEGO WE WSZYSTKIM, PODOBNIE JAK MY, Z WYJĄTKIEM GRZECHU. PRZYSTĄPMY TEDY Z UFNĄ ODWAGĄ DO TRONU ŁASKI, ABYŚMY DOSTĄPILI MIŁOSIERDZIA I ZNALEŹLI ŁASKĘ KU POMOCY W STOSOWNEJ PORZE.

Pan Jezus jest naszym największym pomocnikiem w modlitwie. On wstawia się za nami przed Ojcem. To On przyjmuje nasze niedoskonałe modlitwy, poprawia je i przekazuje Ojcu. Pośrednik Jezus Chrystus już wyprosił odpowiedź na każdą modlitwę. Byłoby źle, gdybyśmy opuścili ręce i wyrzekli się walki w momencie, gdy zbliża się zwycięstwo. Duch Święty odgrywa wielką rolę w naszych modlitwach a ludzie lekceważą sobie Jego współdziałanie. On daje zrozumienie naszych potrzeb, ożywia w nas pragnienie, daje jasne odczucie Bożej mocy, Jego mądrości i łaski w stosunku do nas, pobudza w nas ufność do Jego prawdy, która wyklucza wszelką chwiejność. Modlitwa jest czymś wspaniałym a zarazem zdumiewającym.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.