Codzienne rozważania_29.11.10 Gdy zło się mnoży, CZYŃ DOBRZE!

James Ryle

A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Mat. 24:12).

Jezus zapowiedział nadejście wielkiej ciemności; czasu w który zło będzie tak dominować, że spowoduje stwardnienie serc wielu, oziębłość i uczuciowe odsunięcie się się od innych. Nie twierdzę, ten dzień przyszedł, lecz wiem z pewnością, że żyjemy w czasach, które poddają próbie ludzkie dusze. Jesteśmy dziś świadkami niezaprzeczalnego wzrostu zła w polityce, przemyśle, religiach, edukacji itd. Mało spotyka się takich miejsc, które nie byłyby w jakiejś mierze skażone zaraźliwą atmosferą egoizmu i grzechu.  Co więc mamy robić? Czy powinniśmy kupić farmę gdzieś wysoko w górach i zapchać tam piwnice bibliami, fasolą i nabojami? Nie, powinniśmy raczej dążyć do tego, aby nasze światło świeciło przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Gdy zło narasta, my musimy CZYNIĆ DOBRZE.

Posłuchajcie rady Pawła: „Radujcie się w Panu zawsze”, po czym dodaje, aby mieć pewność, że chwyciliśmy, o co chodzi: „powtarzam, radujcie się”. Radość jest wspaniałym antybiotykiem na skradającą się beznadzieję wywołaną wybujałym grzechem.

Dalej Paweł idzie, mówiąc: „Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko„.  Następnie dodaje:

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie

Mężczyzna czy kobieta, którzy są pełni pokoju i pałają radością mogą samotnie zrobić dużo, aby zatrzymać w obszarze swoich wpływów podnoszącą się falę zła. Jak więc możemy stać się takimi ludźmi? Paweł odpowiada na to pytanie w końcowym wniosku:

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Flp. 4:4-8).

Jak człowiek myśli w swym sercu, takim jest. To są myśli, które rozpalają ogień w sercu, które nigdy nie ziębnie.

Gdy zło się mnoży – CZYŃ DOBRZE!

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *