Codzienne rozważania_30.11.10 Świeć jasno w tej najciemniejszej godzinie

James Ryle

…w którym świecicie jak światła na świecie„(Flp.2:15).

Prorok Daniel napisał: „…lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać” (Dan.11:32).

Kulisami tego wspaniałego przejawu moralnej odwagi i społecznego działania były czasy, gdy oszustwo i pochlebstwo płynące od politycznych przywódców zwiodło bezmyślne tłumy do stanu bezsensownej egzystencji. Właśnie wtedy ludzie Boży świecą najjaśniej będąc: „nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie” (Flp. 2:15).

Przyjacielu, jest taka możliwość, że Bóg wzywa cie z komfortu wygodnego życia do walki o prawdę i sprawiedliwość; bitwy przeciwko wdzierającym się mocom ciemności, które podkradają się do naszych domów, szkół, sądów, na rynki i do kościołów? Czy jest to możliwe, że ty jesteś tym, który może powstrzymać tą plagę?

Potrzebny jest tylko właściwy człowiek we właściwym czasie.

  • Arthur Hugh Clough wyraził to najlepiej w małym poemacie: „Nie mów: 'ta walka na nic się nie zda, na próżno praca i znój. Przeciwnik nie cofa się, ani nie zawodzi. Jak było do tej pory, tak będzie trwać nadal’. Bo, jeśli nadzieje są oszustwami to obawy są kłamstwami. Może właśnie w tej chwili twoi kompani w tamtym dymie schowani, łapią muchy, lecz ty zdobądź tą ziemię”.
      • „Say not, ‘The struggle naught availeth; the labor and the toils are vain. The enemy shrinks not, nor faileth. As things have been, so they remain.’ For if hopes be dupes, then fears be liars. It may be even now, your comrades in yon smoke concealed, chase the fliers – and, but for you, possess the field.”

Część, którą masz wykonać, liczy się bardziej, może ci się wydawać, ponieważ to ty możesz być głosem, który odmieni los bitwy, życiem, które dokonuje zmian, światłem, które świeci najjaśniej w tej najciemniejszej godzinie.

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.