Codzienne rozważania_31.05.2016

Hurynowicz_rozwazania

Mk 16:16
KTO UWIERZY I OCHRZCZONY ZOSTANIE, BĘDZIE ZBAWIONY, ALE KTO NE UWIERZY, BĘDZIE POTĘPIONY.

Pan Jezus przedstawił warunki jakie powinny być przedstawione tym, którzy usłyszą Ewangelię. Słowa te uczą, że chrzest jest niezbędny do zbawienia. Nie ten kto uwierzy ale ten kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony. Chrzest jest ustanowiony przez samego Chrystusa. Do zbawienia konieczna jest wiara w Chrystusa. Kto nie uwierzy jest człowiekiem na wieki zgubionym. Można być ochrzczonym, stać się członkiem widzialnego Kościoła, przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Ale to nie przyniesie żadnej korzyści, jeśli brak jest zbawiającej wiary w Chrystusa. Czy mamy taką wiarę. To pytanie dotyczy nas wszystkich. Jeśli nie odczuliśmy naszych grzechów, jeśli nie uciekliśmy z wiara do Chrystusa i nie oddaliśmy się Jemu, w końcu zrozumiemy, ze byłoby lepiej, gdybyśmy się w ogóle nie narodzili. Sad Boży z pewnością spadnie na tych wszystkich, którzy umrą nie wierząc. Kto nie uwierzy będzie potępiony. Słowa te padły z ust Tego, który zapewnił, ze „Moje słowa nigdy nie przeminął”. Istnieje wieczne piekło dla tych, którzy uparcie obstają przy swej niegodziwości i opuszcza ten świat bez wiary w Chrystusa.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.