Czy można zacząć życie od nowa? # Nowy początek

#


Zacząć od nowa?

Wszędzie, dokądkolwiek idę, spotykam ludzi przytłoczonych ciężarem
życia
i ogromem obowiązków. Nawet ci, którym się „powiodło”, przyznają, że
często
są rozgoryczeni, przygnębieni, zrozpaczeni i sfrustrowani.
Być może, jak wielu ludzi w naszych czasach, masz poczucie
beznadziejności,
wydaje ci się, że tak naprawdę nie ma rozwiązania dla twoich problemów.
Jestem
przekonany, że Chrystus jest rozwiązaniem nie tylko wielkich problemów
świata,
ale tez twoich własnych.
Bez względu na to, co się dzieje wokół , dobrą nowiną dla ciebie jest,
że
Jezus Chrystus potrafi zmienić twoje życie. Może dokonać w nim
przemiany,
może ci przynieść pokój i radość, może ci zaoferować nowy początek.

Radykalna zamiana
Biblia potwierdza, że każdy człowiek potrzebuje nowego początku,
radykalnej
zmiany. Wszyscy potrzebujemy przebaczania grzechów. Wszyscy
potrzebujemy
Bożego usprawiedliwienia.
Pewnego razu Jezus powiedział do szanowanego dostojnika religijnego:
„Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może
ujrzeć
Królestwa Bożego” (Ew. Jana 3:3).
Czy doznałeś tego duchowego odrodzenia, o którym Jezus mówił, że jest
absolutnie
niezbędne, by spotkać się z Bogiem? Według Słowa Bożego to właśnie
zdecyduje
o całej wieczności, które jest przed tobą.

Własne wysiłki
Nowego narodzenia nie można odziedziczyć. Wielu ludzi jest
przekonanych,
że skoro pochodzą z rodzin chrześcijańskich lub chodzą do kościoła, to
tym
samym są chrześcijanami. A jednak nie są.
Nie jesteśmy w stanie sami znaleźć drogi do Boga. Pismo Święte uczy:
„Zbawił
nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla
miłosierdzia
swego.” (Tyt. 3:5). Nie wystarczy także zmiana stylu życia. Można
powiedzieć:
„wszystki nasze cnoty są jak szata splugawiona (Iz 64:6).
Niektórym z nas udało się na tyle zmienić swoje życie, że zadowoliło o
naszych
bliskich i poprawiło opinię o nas. Ale nasze wnętze tak naprawdę nigdy
się
nie zmieniło. O tym właśnie mówił Jezus do dostojnika religijnego:
„Nikodemie,
potrzebujesz zmiany wewnętrznej.. Jedynie Bóg może jej dokonać.”

Od czego zacząć?
Jeśli chcesz wiedzieć, jak zacząć od nowe, oto odpowiedź ze
Słowa Bożego:

1. Musisz uznać, że jesteś grzesznikiem, że złamałeś Boże prawo – tak
jak
wszyscy inni, bóg mówi: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały
Bożej”
(Rzym., 3:23).
2. Musisz odwrócić się od grzechu. Jezus powiedział: „Lecz jeżeli się
nie
opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie” (Łuk 13:3).

3. Musisz przyjąć Boży dar. Jego Syn, Jezus Chrystus poniósł karę za
twoje
grzechy. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby zapewnić ci Boże
usprawiedliwienie.
Teraz, musisz z wiarą przyjąć ten dar. Biblia uczy; „Uwierz w Pana
Jezusa,
a będziesz zbawiony” (Dz. 16:31). To jest takie proste!

Boża obietnica
Bóg obiecał, że w chwili, gdy otworzysz swoje serce przed Jezusem, jako
Panem
i złożysz w Nim, jako swoim Zbawicielu, zapewni ci miejsce w swym Królestwie. Jezus Chrystus, Syn
Boży,
obiecał: „Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie
przed
sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. (Ew. Jana 5:24).

Narodzenie się na nowo jest cudem. Jest tajemnicze jak wiatr. Ale w obydwu
przypadkach skutki są widoczne.
Pismo uczy: „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5:17).

Twoja odpowiedź
Jeśli nie jesteś pewien swego narodzenia na nowo, to teraz możesz to rozstrzygnąć.
Pismo mówi: „oto teraz dzień łaski, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor.6:2).
Właśnie teraz możesz przyjąć Boży dar. Zatrzymaj się na moment i powiedz Bogu:

”Tak, potrzebuję nowego początku. I dlatego składam swoją całkowitą ufność w Jezusie Chrystusie. Wiem, że mnie zbawił, że On umarł by odebrać zapłatę
za me grzechy oraz zmartwychwstał, by dać mi nowe życie.”

Jest to decyzja bardzo osobista i jedynie ty możesz ją podjąć.

Zrób to teraz.

Billy
Graham

seo оптимизацией

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]