Czy ociekasz namaszczeniem Ducha?

Fire In My Bones

J. Lee Grady


https://www.charismamag.com/images/stories/2019/blogs/Fire_in_My_Bones/GettyImages-oil.jpg


Gdybyś mógł cofnąć się w czasie i odwiedzić świątynię Mojżesza, jedna rzecz zwróciłaby uwagę natychmiast: poczułbyś silną woń oleju do namaszczania. Wszystko wewnątrz namiotu było nasączone tą słodko pachnącą mieszaniną, którą robiono z rozdrobnionego cynamonu, mirry oraz innych składników wymieszanych z oliwą z oliwek.

Bóg powiedział Mojżeszowi, aby ten olej do namaszczanie wylał na wszystko w tym świętym miejscu. Powiedział, że sam namiot ma być namaszczony, jak też arka przymierza, stół na chleby pokładne, świecznik, ołtarz kadzidlany, umywalnia, ołtarz ofiarny i wszystkie przyrządy używane w czasie kultu (p. Wyj 30:26-28).

Bóg polecił Mojżeszowi namaszczenie również kapłanów (Wyj 30:30). Nie wystarczyło, aby cała struktura i jej wyposażenie był pokryte świętym namaszczeniem, ale namaszczony miał być również każdy, kto miał zgodę na wejście do miejsca świętego.

Kościół powinien być dzisiaj współczesnym odpowiednikiem tej starożytnej świątyni. W wieku Nowego Przymierza Bóg chce, aby Jego kościół ociekał, nie fizycznym olejem, lecz Nadnaturalną mocą Ducha Świętego!

W większości kościołów nie widzimy tego obecnie. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby przygotował olej do namaszczanie w ciężkich 6 litrowych zbiornikach. Dziś, trzymane na naszych kościelnych ołtarzach, delikatne buteleczki z olejem są właściwym odbiciem niskiego poziomu naszego namaszczenia. Jesteśmy zadowoleni z odrobiny oleju, a nawet jej braku. Jesteśmy wysuszeni i bezsilni.

Od chwili, gdy jako młody człowiek zostałem napełniony Duchem Świętym moim życiowym mottem jest wers z Listu do Efezjan 5:18: „Nie upijajcie się winem, lecz bądźcie napełnieni Duchem”. Bóg chce, abyś był napełniony Jego namaszczeniem aż do przelewu. Dlaczego być suchym, skoro można być nasyconym?

Oto sześć rzeczy, które w naszym życiu ograniczają Ducha Świętego:

Wątpliwości i intelektualna pycha. W związku z tym, że odbywam mnóstwo międzynarodowych podróży, odkryłem, że ludzie z mniej wykształconych kultur znacznie bardziej pragną mocy Ducha Świętego; łatwiej przyjmują dar mówienia językami. Intelektualiści polegają na swym rozumie. Lecz nie da się duchowych przeżyć wyobrazić umysłem! Aby przyjąć napełnienie Duchem, musisz okazać dziecięcą wiarę (Mt 18:2-4).

Religijna tradycja. Znam pewnego kapłana z kościoła episkopalnego, który został napełniony Duchem Świętym w 1970 roku w Nowym Jorku. Ekscytowało go nowe odczucie żywotności swej wiary i poruszony był tym, że jego żona doznała uzdrowienia. Kiedy jednak podzielił się swym doświadczeniem ze swoim biskupem, usłyszał, że oszalał! Religijni ludzie, zablokowani na myśleniu typu: „zawsze tak wszystko robiliśmy”, mają trudności w przyjęciu namaszczenia Ducha Świętego. Musisz być gotowy na to, aby wyłamać się z denominacyjnej tradycji.

Obawa przed tym, co nadnaturalne. Niektórzy chrześcijanie dorastali w denominacjach, które nauczały przeciwko napełnieniu Duchem Świętym. Mówiono im, że wszyscy zielonoświątkowcy to fanatycy, którzy wpadają w trans, bezmyślnie blablają i huśtają się na żyrandolach. Faktem jest, że pierwsi uczniowie w Nowym Testamencie mówili językami i doświadczali cudów, a jednak ich wiara nie była czymś dziwnym, oni to dla nas nadawali kształt biblijnej wierze! Ludzie, którzy boja się Bożej nadnaturalnej mocy będą zmagać się z tym, aby ją przyjąć.

Niewyznany grzech. Biblia mówi nam, że Duch Święty może być „zgaszony” jak też „zasmucony” (1 Tes 5:19, Ef 4:30). Dlatego tak ważne jest dla nas, abyśmy chodzili w stałej społeczności z Bogiem i chętnie szybko pokutowali, jeśli wiemy, że zgrzeszyliśmy. Jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym, musisz być gotowy do otwarcia swego serca i zaproszenia Boga do każdego ciemnego zakątka swego życia.

Emocjonalne rany. Niektórzy są zbyt obciążeni emocjonalnym bagażem, aby zostać napełnionym Duchem. Byli wykorzystani, są obciążeni obawami, smutkiem czy depresją. Najpierw potrzebują uzdrowienia. Podobnie jak w przypadku Łazarza, który został wzbudzony z martwych, są związani grobowymi szatami przeszłości i potrzebują, aby ich ktoś rozwiązał, zanim doświadczą pełnego Bożego namaszczenia (p. J 11:44). Często potrzebne jest uzdrowienie przed otrzymaniem błogosławieństwa chrztu Duchem Świętym.

Niepoddany duch. Nie można być napełnionym Duchem Świętym jeśli jest się pełnym samego siebie. Niektórzy są zbyt nieposłuszni. Nie poddali swoich planów, finansów, relacji i czasu Bogu. Zaplanowali swoje życie i nie chcą, aby im Bóg przeszkadzał.A Bóg chce wypełnić serca, które zostały opróżnione i są poddane. Tylko ktoś w pełni poddany może doświadczyć pełnie Jego mocy.

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu Duchem Święty, bądź jeśli przepływ Ducha został zablokowany, opróżnij swoje serce i przygotuj się na swoją osobistą Pięćdziesiątnicę. Bóg chce wylewać na ciebie olej namaszczenia dopóki nie będzie się przelewać.


J. Lee Grady jest byłym redaktorem magazynu „Charisma” zanim rozpoczął w 2010 roku własną służbę na pełny etat. Obecnie kieruje chrześcijańską organizacją charytatywną, która przynosi uzdrowienie Jezusa kobietom i dziewczętom doświadczonym przez wykorzystanie i kulturowy ucisk.
. Jest autorem wielu książek, w tym „10 kłamstw, które kościół mówi kobietom”, „10 kłamstw, którym mężczyźni wierzą”, „Nieustraszone Córki Biblii” i „Duch Święty nie jest na sprzedaż”. Możesz dowiedzieć się więcej o jego posłudze, Projekt Mordechaja, na stronce themordecaiproject.org. Możesz śledzić go na Twitterze na leegrady.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.