Category Archives: Grady J. Lee

Radzenie sobie z wątpliwościami czy zniechęceniem? Zablokuj wyjścia!

J. Lee Grady’ego
30 sierpnia 2023 r

Tłum. (bardzo dobre!): Google.
Ostatni tydzień był ciężki. Jeden z moich najlepszych przyjaciół, Doug, zmarł niespodziewanie, a tragedia wstrząsnęła mną do głębi. Śmierć Douga wstrząsnęła także moim przyjacielem Jeffem, pastorem, który uważał Douga za mentora. Przed i po pogrzebie Jeff i ja płakaliśmy razem. Podzieliliśmy się wspomnieniami o Dougu i przepracowaliśmy nasze uczucia tak szczerze, jak to możliwe.
W pewnym momencie Jeff przyznał, że strata sprawiła, że ​​miał ochotę uciec i ukryć się. W połowie żartował, kiedy powiedział: „Chciałbym po prostu przenieść się na plażę i zapomnieć o wszystkim”. Wiedziałem, że nie mówił poważnie. Jeff jest wiernym pastorem kwitnącego kościoła i nigdy nie porzuciłby swojej posługi. Jednak dobrze, że podzielił się swoim bólem. Nie ma nic złego w szczerym mówieniu o naszych słabościach.

Następnie udzieliłem mu tej samej rady, którą dawałem innym, którzy odczuwali pokusę uciekania, gdy nadchodziły próby. „Nie. Nie możesz uciekać ani się ukrywać” – powiedziałem Jeffowi. „Musisz zamknąć wszystkie wyjścia”.

Mówiłem sam do siebie, dzieląc się tymi słowami. Każdy z nas odczuwa pokusę ucieczki, gdy stawiamy czoła strachowi, rozpaczy lub przytłaczającym wyzwaniom. Tymoteusz prawdopodobnie chciał uciec ze strasznego Efezu, gdy Paweł rzucił mu wyzwanie, aby przełknął swój strach.

Nawet Dawid, znany ze swojej odwagi, wyobrażał sobie, że w słabych chwilach ucieka przed wolą Bożą. Napisał: „Dokąd ujdę przed Twoim Duchem? Albo dokąd ucieknę przed Twoim obliczem?” (Ps. 139:7). Ludzie uciekają od Boga z różnych powodów:

Niektórzy ludzie nie chcą być posłuszni Bożemu prowadzeniu. Jonasz był namaszczonym prorokiem, ale nie chciał nieść niebiańskiego przesłania obcokrajowcom. Kupił bilet w jedną stronę do Tarszisz (obecnie Hiszpania!) i popłynął w kierunku przeciwnym do tego, dokąd chciał go wysłać Bóg. Gdyby Jonasz zamknął wszystkie wyjścia i podał współrzędne GPS Niniwy, jego podróż przebiegłaby znacznie sprawniej.

Niektórzy ludzie pozwalają, aby wątpliwości ich paraliżowały. Dzieci Izraela opuściły niewolę faraona i przeszły przez Morze Czerwone po suchym lądzie, ale nigdy nie nauczyły się ufać Bogu. Maszerowali w kierunku Ziemi Obiecanej, choć przez całą wędrówkę tęsknili za wygodami Egiptu. To, co powinno być krótką podróż, zamieniło się w 40 lat na pustyni z powodu braku wiary ludzi. Kiedy wątpimy, utkniemy w wiecznej otchłani – zawsze krążąc, ale nigdy donikąd nie zmierzając. Hebrajczycy powinni byli zamknąć wyjścia i pewnie maszerować w kierunku Kanaanu.

Niektórzy ludzie są zakochani w świecie. Demas to jedna z najsmutniejszych postaci Nowego Testamentu. Człowiek ten podróżował z apostołem Pawłem, ale później zaginął. Paweł napisał: „Demas bowiem umiłowawszy ten świat, opuścił mnie i udał się do Tesaloniki” (2 Tym. 4:10). Nie wiemy, co konkretnie zwabiło Demasa – mogło to być uzależnienie, zły związek lub zwykły, stary egoizm. Cokolwiek to było, spowodowało, że odwrócił się od Boga. Demas powinien był zamknąć wszystkie wyjścia i pozostać wiernym Jezusowi.

Co z tobą? Zamknęliście wyjścia? Nie możemy za każdym razem rozglądać się za drogami ucieczki, gdy stajemy przed wyzwaniem. Z pewnością doświadczymy w życiu zawirowań. Będą chwile przerażenia, trudności fizyczne, udręki emocjonalne, walki duchowe i – czego doświadczyłem w zeszłym tygodniu – śmierć bliskich. Ale nie możemy być mięczakami. Musimy się wzmocnić.

Kiedy byłem dzieckiem, śpiewaliśmy słynny hymn Simona Marka. Chór mówi:
Zdecydowałem podążać za Jezusem /
Zdecydowałem podążać za Jezusem /
Zdecydowałem podążać za Jezusem /
Nie ma odwrotu, nie ma odwrotu.

Niedawno dowiedziałem się, że inspiracją dla tej piosenki był chrześcijański brat z Indii, który nie zgodził się wyrzec się swojej wiary nawet po tym, jak wódz plemienny strzelał strzałami w żonę i dzieci tego mężczyzny. Ten odważny bohater nie szukał strategii ucieczki w obliczu śmierci. Nie chciał się poddać. A jego odważne przekonanie w obliczu męczeństwa faktycznie doprowadziło jego prześladowcę do wiary w Chrystusa.

Zachęcam Cię, abyś zamknął każde wyjście i przyjął wolę Boga, bez względu na to, przed czym stoisz i jak przerażająca jest Twoja sytuacja. Odmów tę modlitwę: „Nie moja wola, Panie, ale Twoja niech się stanie” – i wyrzeknij się wszelkich lęków, wątpliwości, uporu i egoizmu, podnosząc ręce w całkowitym poddaniu. Nie stawiaj żadnych warunków swojemu posłuszeństwu i nie szukaj luk prawnych ani wyjątków. Idź tam, gdzie On mówi, abyś poszedł. Czyń to, co On każe. Podążaj za Jezusem z całkowicie oddanym sercem.

Jak Jezus objawia się w każdej księdze Biblii

J. Lee Grady
23 sierpnia 2023 r

Trzy tygodnie przed pójściem na studia zostałem napełniony Duchem Świętym i od razu poważnie zacząłem studiować Biblię. Pamiętam, jak obudziłem się wcześnie i czytałem Pismo Święte przy moim malutkim biurku w akademiku, zanim obudził się mój współlokator. Mój głód Słowa Bożego stał się nienasycony, a studia stworzyły mocny duchowy fundament, na którym buduję od tamtej pory.

Jedną z rzeczy, które odkryłem na początku, było to, że Biblia w całości opowiada o Jezusie. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, nigdy nie będzie nudno! To staje się jak zagadka do rozwiązania. Znajdowałem Go w każdej księdze – nawet w niejasnych fragmentach Starego Testamentu, które zostały napisane na długo przed przyjściem Jezusa na ziemię.

W Liście do Efezjan 1:17 czytamy, że możemy „napełnić się duchem mądrości i objawienia w poznaniu Jego”. Chcesz tego? Jezusa można znaleźć w każdej części Biblii. Poniżej znajduje się lista niektórych sposobów Jego objawienia:

W Księdze Rodzaju Jezus jest nasieniem (potomkiem – przyp. PZ) niewiasty, która miażdży głowę węża (3:15). Jego niesamowite zbawienie zostało nam obiecane na początku Biblii!

W Księdze Wyjścia Jezus jest barankiem paschalnym, którego krew chroniła lud Boży od śmierci (12:13).

W Księdze Kapłańskiej Jezus jest nieskazitelnym arcykapłanem, który pojawia się przed Bogiem w naszym imieniu, aby nas oczyścić (21:1-24).

W Księdze Liczb Jezus jest zapowiadany przez węża z brązu, którego Mojżesz wywyższył na pustyni (21:6-9). Jezus stał się dla nas przekleństwem, abyśmy mogli być wolni.

W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz oświadczył, że Bóg „wzbudzi wśród was proroka takiego jak ja” (18:15). Mojżesz wiedział, że Jezus przyjdzie i że Jezus wykona lepszą pracę niż Mojżesz, przybliżając ludzi do Boga.

W Księdze Jozuego Jezus jest nieustraszonym zwycięzcą, który pokonuje naszych wrogów i daje nam Ziemię Obiecaną.

W Księdze Sędziów Jezus jest naszym odważnym wybawicielem, który ratuje nas od zła.

W Księdze Rut Jezus jest naszym krewnym odkupicielem, który zaprasza nas na swoje pola błogosławieństw i zawiera z nami relację przymierza.

W 1 i 2 Księdze Samuela Jezus jest sprawiedliwym władcą, który – podobnie jak Dawid – ustanowił swoje królestwo na ziemi (2 Król. 5:6-7).

W 1 i 2 Księdze Królewskiej Jezus jest zapowiadany przez Eliasza, który dał podwójną część swojej mocy swemu uczniowi Elizeuszowi. Jezus uczynił to samo dla swoich uczniów.

W 1 i 2 Księdze Kronik Jezusa zapowiada Salomon, który zbudował świątynię wypełnioną Bożą chwałą (2 Królów 5:11-14). Dziś jesteśmy tą świątynią.

Continue reading

Przestań ograniczać przepływ oleju Ducha Świętego

Stock.adobe.com

J. Lee Grady
12 lipca 2023
Tłum.: Google po korekcie
Kilka lat temu Pan rzucił mi wyzwanie odnośnie mojego poziomu duchowego głodu. Pokazał mi, że chociaż wielokrotnie śpiewałem słowa: „Panie, chcę więcej Ciebie”, nie byłem dla Niego tak namiętny, jak myślałam.
Mój kościół sponsorował konferencję o Duchu Świętym. Pod koniec jednego nabożeństwa leżałem na podłodze przy ołtarzu prosząc Boga o jeszcze jeden dotyk Jego mocy. Kilka innych osób klęczało przy balustradzie komunijnej i cicho modliło się za siebie nawzajem.
Nagle pojawiła się wizja. W wyobraźni widziałem duży rurociąg o średnicy co najmniej o2.5metra, na tle krajobrazu, który wyglądał jakby to było gdzieś w Teksasie. Patrzyłem na rurę od środka i widziałem płytki strumyczek złocistej cieczy płynący na dnie. Ropa w tej gigantycznej rurze miała zaledwie kilkanaście centymetrów głębokości.
Rozpocząłem rozmowę z Panem.
– Co mi pokazujesz? – zapytałam.
– To jest obraz przepływu Ducha Świętego w twoim życiu — odpowiedział.

To nie był zachęcający obraz! Przepustowość rurociągu była ogromna — wystarczająca, by przetransportować tryskającą rzekę ropy. Jednak widać było tylko strużkę oleju. Potem zauważyłem jeszcze coś: wzdłuż boków rurociągu ustawiono kilka dużych zaworów, a każdy z nich był zamknięty.
Zapytałem Pana:
– Co to za zawory i dlaczego są zamknięte?
Jego odpowiedź mnie oszołomiła.
– One reprezentują czasy, kiedy powiedziałeś Mi nie. Dlaczego miałbym zwiększać poziom namaszczenia, skoro nie możesz go użyć?

Continue reading

Ameryka oszalała, jeśli chodzi o przepisy dotyczące płci

J. Lee Grady  
5 lipca 2023

Kocham mój kraj. Ale wielu moich zagranicznych przyjaciół regularnie pyta mnie teraz: „Co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi?” Są zdumieni. Tracą też szacunek dla Ameryki, ponieważ coraz więcej naszych przywódców dokonuje drastycznych zmian, jeśli chodzi o wartości moralne – szczególnie w obszarze seksualności i płci.

Weźmy pod uwagę gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul, która 25 czerwca podpisała ustawę gwarantującą nieletnim dostęp do terapii hormonalnej i operacji osób transpłciowych. Podczas gdy niektóre stany przyjęły przepisy określające takie traktowanie jako znęcanie się nad dziećmi. Hochul mówi, że nowe prawo czyni Nowy Jork „bezpieczną przystanią dla transpłciowej młodzieży i ich rodzin”. Oznacza to, że państwo zachęca 14-letnie dziewczynki do wykonywania pełnych histerektomii i podwójnych mastektomii bez zgody rodziców; oznacza to również, że Nowy Jork jest „rajem” dla 9-letnich chłopców, których nauczyciele przekonali do usunięcia genitaliów. W

Kalifornii trwają prace nad ustawą, która zmusi rodziców do „potwierdzenia” „preferowanej” tożsamości płciowej ich dziecka – nawet jeśli rodzice się sprzeciwią. Ustawa o wzmacnianiu pozycji młodzieży transpłciowej, zróżnicowanej pod względem płci i interseksualnej sklasyfikowałaby rodziców w bitwach o opiekę nad dziećmi jako nadużycie, jeśli odmówią potwierdzenia tożsamości płciowej swojego dziecka. Parlamentarzystka Lori D. Wilson, autorka projektu ustawy, twierdzi, że zmuszenie rodzica do wyrażenia zgody na tożsamość płciową dziecka zapobiegnie samobójstwom. Naraziłoby to również rodziców na grzywny i karę więzienia.

Podobna ustawa jest obecnie bliska uchwalenia w Michigan, gdzie 20 czerwca przedstawiciele głosowali za przyjęciem HB 4474, ustawy, która uczyniłaby „niewłaściwą płeć” osoby przestępstwem. Jeśli ustawa przejdzie, każdy, kto nazwie osobę transpłciową niewłaściwą tożsamością płciową, będzie winny „zastraszania”, a kara wyniesie do pięciu lat więzienia lub grzywnę w wysokości 10 000 USD.

Czy te przepisy nie brzmią szaleńczo? Nie waż się ich kwestionować. Oczekuje się, że zaakceptujemy to szaleństwo, ponieważ jest „inkluzywne”. A jeśli rzucisz wyzwanie ruchowi transpłciowemu lub odważysz się nazwać pomieszanie płci zaburzeniem psychicznym, zostaniesz zakwalifikowany jako okrutny podżegacz nienawiści. W Nowym Jorku, Kalifornii i Michigan Nabuchodonozor oczekuje, że będziesz kłaniał się jego bożkowi. Nadszedł czas, aby racjonalni ludzie zaczęli płakać, zanim to szaleństwo nabierze większego rozpędu. To nie jest tylko atak na wartości rodzinne; to atak na podstawową inteligencję.

Continue reading

Bóg spełni swoje obietnice, ale musisz nauczyć się czekać


J. Lee Grady
28 czerwca 2023

(Tłum.: Google po korekcie)
Biblia jest pełna historii o mężczyznach i kobietach, którzy czekali i czekali na wypełnienie się Bożych obietnic. Abraham i Sara czekali 25 lat na narodziny Izaaka. Hannah znosiła lata bezpłodności, czekając na swoje dziecko. Dawid spędził lata na pustyni, zanim został królem.
Bóg wzywa każdego z nas, aby przyłączył się do Niego w Jego dziele, ale osiągnięcie czegokolwiek duchowego — na przykład zbudowanie kościoła, zaangażowanie w pracę misyjną lub wpływanie na świecką kulturę dla Chrystusa — jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Bez wiary nie możemy nic osiągnąć dla Boga.
Bóg daje nam obietnicę — to łatwa część. Ale wiara to także walka. Diabeł rzuca w naszą stronę wątpliwości i przeszkody. Są bitwy i czasami ofiary. A opóźnienia są zawsze, zawsze. I to właśnie w tych bolesnych czasach oczekiwania jesteśmy najbardziej kuszeni, by rzucić palenie.

Zorobabel i Jozue zaczęli poważnie odnawiać świątynię Bożą, ale usłyszeli znajomy głos, który szeptał: „Nigdy tego nie skończysz. Bóg opuści cię w środku tego projektu”.
Na szczęście właśnie wtedy, gdy ci dwaj mężczyźni mieli się poddać, pojawił się prorok Aggeusz z pokrzepiającą zapowiedzią. Powiedział im: „Ale teraz nabierzcie odwagi… i pracujcie; bo Ja jestem z wami — wyrocznia Pana” (Ag. 2:4, BT). Pan obiecał również, że doprowadzi projekt budowlany do końca. Powiedział: „Późniejsza chwała tego domu będzie większa niż poprzednia… i na tym miejscu dam pokój” (w. 9).
Te prorocze obietnice popychały Zerubbabela i Jozuego do przodu. Słowa te ożywiły ich znużoną wiarę i wzmocniły determinację. Ich pasja została uzupełniona. Ręce ich znów nabrały siły i wrócili do pracy. Chwalebny dom Boży powstał z kupy popiołu.

To jest Boża obietnica dla wszystkich, którzy są powołani do pracy z Nim. On nie mówi ci, żebyś coś zaczął, a potem zostawił cię w połowie.
Apostoł Paweł wiedział o tym, kiedy napisał: „Bo tego właśnie jestem pewien, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go aż do dnia Jezusa Chrystusa” (Flp 1,6). The Message Bible mówi o tym w ten sposób: „Nigdy nie miałem najmniejszej wątpliwości, że Bóg, który rozpoczął w was to wielkie dzieło, będzie je kontynuował i doprowadzi je do pełnego rozkwitu w dniu, w którym pojawi się Chrystus Jezus”.

Continue reading

Bóg obiecuje zesłać swój późny deszcz


J. Lee Grady
1 czerwca 2023

W listopadzie ubiegłego roku pojechałem do środkowego Oregonu, aby głosić w Eastside Church, kongregacji Foursquare prowadzonej przez pastora Briana Carmacka. Kiedy byłem tam na weekend służby, Pan dał mi Izajasza 44:3 jako obietnicę podzielenia się z kościołem. Mówi: „Bo wyleję wody na spragnioną ziemię i strumienie na suchą ziemię; Wyleję Mojego Ducha na wasze potomstwo i Moje błogosławieństwo na wasze potomstwo”.
Podzieliłem się tym proroczym słowem ze zborem podczas jednego z naszych zebrań. Czułem, że Pan obiecuje wzrost i wylanie Swojej orzeźwiającej obecności. Ale nie miałem pojęcia, że ​​użyje pogody, aby potwierdzić wiadomość.
Drugiego dnia mojego pobytu w Prineville nadeszła nieoczekiwana burza śnieżna, która przyniosła w góry pokrywę śnieżną. Było to bardziej znaczące, niż wtedy zdawałem sobie sprawę, ponieważ cały region środkowego Oregonu przeżywał dotkliwą suszę. Po początkowych opadach śniegu przyszły też nieoczekiwane deszcze.

Po tej niedzieli poleciałem do domu, ale w tym regionie Oregonu spadło więcej opadów. W rzeczywistości w okolicy spadło tak dużo deszczu i śniegu, że zbiornik w Prineville ostatecznie osiągnął maksymalną pojemność.
„Kilka lat temu hrabstwo Crook było najbardziej dotkniętym suszą po tej stronie rzeki Mississippi” — poinformował mnie pastor Brian. „Byliśmy w najwyższej klasyfikacji pod względem suszy. To było poważne”.
Lokalne zbiorniki osiągnęły najniższy poziom od 23 lat. Niektóre zostały opróżnione do tego stopnia, że ​​były pełne tylko w 10%. Jednak dzisiaj zbiornik w Prineville ma maksymalną pojemność i jest tak wysoki, jak nigdy od pięciu lat. Smith mówi: „Nasza pokrywa śnieżna w połowie kwietnia osiągnęła ponad 200% normy. Wielu uważało, że miną lata, zanim zobaczą, jak zbliżają się do 100%. To był totalny cud!”

Jestem bardzo zachęcona wiedząc, że Pan nawiedza tę część kraju. Oregon słynie z tego, że jest duchowym pustkowiem. Ostatnie sondaże pokazują, że ma jeden z najwyższych odsetków ludzi, którzy uważają się za niezrzeszonych lub „niezwiązanych” z żadną religią. W ankiecie Gallupa z 2018 roku prawie połowa – 48% ankietowanych mieszkańców Oregonu – stwierdziła, że ​​religia nie jest dla nich ważna.

Continue reading

Nie jestem transfobem. Nie jestem Nienawistny. Jestem po prostu szczery

Fire In My Bones

J. Lee Grady
5 kwietnia 2023

Wielu z nas było zszokowanych w zeszłym tygodniu, kiedy Biały Dom wyznaczył 31 marca jako „Dzień Widoczności Osób Transpłciowych”. Moment ogłoszenia był wyjątkowo nieistotny, ponieważ oświadczenie prezydenta Bidena pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak sześć osób w chrześcijańskiej szkole w Nashville zostało zabitych przez Audrey Hale, młodą kobietę, która zidentyfikowała się jako transpłciowy mężczyzna.
„Dzisiaj pokazujemy milionom transpłciowych i niebinarnych Amerykanów, że ich widzimy, należą do nas i powinni być traktowani z godnością i szacunkiem” – powiedział Biden. „Ich odwaga dała niezliczonej liczbie innych siłę, ale nikt nie powinien być odważny, aby być sobą”.

Przesłanie Bidena sugerowało, że to Hale była prawdziwą ofiarą. Nieważne, że sześciu niewinnych ludzi, w tym troje dziewięciolatków, nie żyje. W dzisiejszej Ameryce oczekuje się od nas największego współczucia dla osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, która wzięła do szkoły podstawowej broń maszynową z zamiarem zabicia jak największej liczby osób.

Dotarliśmy do punktu kulturowego szaleństwa. Góra to dół, zło jest dobrem, a prawość jest błędem. W dzisiejszej Ameryce stajemy po stronie przestępców, a nie ofiar przestępstw. Cenimy prawa aborcjonistów ponad nienarodzone dzieci, walczymy w obronie biologicznych sportowców-mężczyzn, którzy udają kobiety, zamiast biologicznych kobiet, które nie powinny konkurować z mężczyznami.

U podstaw tego szaleństwa leży coś, co nazywa się „opieką afirmatywną”, filozofią rozwiniętą przez społeczność doradców. W minionych dziesięcioleciach pomieszanie płci było znane pod klinicznym terminem „dysforii płciowej”. Uznano to za chorobę psychiczną. Ale doradcy przyjęli nowe podejście, które uznali za bardziej współczujące. Zamiast przypisywać zaburzeniu negatywną etykietę, psychologowie postanowili potwierdzić preferencje płciowe danej osoby, nawet jeśli są one urojeniami.

Działa to w następujący sposób: przypuśćmy, że ktoś, kto urodził się jako biologiczny mężczyzna, mówi swojemu doradcy, że naprawdę czuje się wewnętrznie kobietą. Terapeuta nie kwestionuje pomysłu. Zamiast tego radzi się mężczyźnie, aby poszedł dalej i zaczął ubierać się jak kobieta, ponieważ „identyfikuje się” jako kobieta. „Śmiało, noś makijaż i buty na obcasie” – mówi doradca. „Śmiało przyjmij też kobiecą tożsamość. Przyjmij żeńskie imię i żeńskie zaimki oraz poproś rodzinę i przyjaciół, aby używali preferowanej tożsamości ”- nawet jeśli rzeczywiście wyglądasz jak mężczyzna w sukience.

Ta dziwaczna praktyka rozprzestrzenia się dziś w naszych szkołach jak pandemia. Nawet nauczyciele szkół podstawowych promują ideologię transpłciową wśród wrażliwych pierwszoklasistów. Dzieci, które powinny uczyć się o akustyce i dzieleniu, słyszą o drag queens, seksie oralnym, masturbacji i o tym, co to znaczy być osobą queer lub niebinarną. Pedagodzy szkolni mówią dzieciom w wieku przedszkolnym, że mogą brać leki blokujące dojrzewanie płciowe lub poddawać się operacjom „potwierdzającym płeć”, aby chłopcy mogli stać się dziewczynkami,
a dziewczynki chłopcami.

Najbardziej ironiczną częścią tego scenariusza jest to, że jeśli ktoś odważy się zakwestionować to szaleństwo, zostaje oznaczony jako „transfobiczny”. My jesteśmy tymi złymi. Nazywa się nas podżegaczami nienawiści, ponieważ nie okazujemy akceptacji i współczucia ludziom, którzy nie są zadowoleni z płci, z którą się urodzili.
Nieważne, że nauka mówi nam, że wykastrowany mężczyzna jest nadal mężczyzną, a kobieta, która przeszła podwójną mastektomię i histerektomię, nadal jest kobietą. Nieważne są chromosomy X i Y. Jesteśmy „nienawistni”, jeśli nie bawimy się w tę szaradę.

Continue reading