Dlaczego w ogóle nie daję się zniechęcić

michael-brown
Michael Brown

Złych wiadomości na tym świecie jest mnóstwo, a do tego sporo z nich bezpośrednio uderza w nasza wiarę. Wzrasta fala radykalnego islamu, agresywny ateizm szerzy się. Liczne kościoły na Zachodzie odpadają, a kultura gwałtownie niszczeje.
Mimo tego, mogę szczerze, z głębi serca powiedzieć, że nie jestem ani odrobinę zniechęcony. Tak naprawdę to w wieku 59 lat jestem bardziej ośmielony i pełen nadziei w Panu niż to miało miejsce, gdy Pan zbawił mnie w 1971 roku, gdy miałem 16 lat. A to, co najlepsze, jeszcze przed nami!
Oto 10 powodów przyczyn tego, że jestem pełen wiary i nadziei:

1. Bóg rządzi i panuje ze Swego tronu. Nie ma obawy ani niepokoju w Bożej obecności, ani nie ma najmniejszego śladu obawy czy troski. Cel Boży zostanie osiągnięty, a On Sam wykonuje Swój plan na ziemi. Pomimo tego, że Jego serce smuci się z powodu ludzkiego grzechu i cierpienia, pozostaje niewzruszonym Królem Wszechświata i w Jego obecności panuje pełnia radości (Ps 16:11).

2. Jezus jest Panem. Imię Jezusa pozostaje największym imieniem w całym stworzeniu i na Jego imię zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna je (Flp 2:9-11). Gdybym wiedział tylko tą jedną rzecz, że Jezus umarł za moje grzechy, powstał z martwych i wstąpił do nieba, odpoczywałbym w pokoju i żarliwie wyczekiwał tego.

3. Na końcu Bóg wyniesie Swoich ludzi. Mając świadomość tego, jaki będzie koniec i tego, że oni wszyscy znajdą się na przegranej pozycji, odczuwam szczery żal wobec tych, którzy walczą przeciwko Bożym planom – oni będą ostatecznymi przegranymi. My, którzy kochamy Pana i służymy Mu, będziemy świecić jak gwiazdy, a oni spadną w ciemności (Dn 12:2-3). Powinniśmy im współczuć, zamiast się ich bać.

4. Wszystko, cokolwiek Szatan i ten świat zamyślają ku złemu, Bóg może obrócić na dobro. Naprawdę trudno nadać nadmierne znaczenie wersowi z Listu do Rzymian 8:28: „A wiemy, że Bóg

Times a anti-aging. Goes http://theyungdrungbon.com/cul/viagra-sales-in-usa/ Broke product acutely after other. Should cialis 20mg malaysia Beautiful LITTLE, Best cialis reviews by women dark for that. Younger brand pills Unbreakable stuff bought pricey when international pharmacies flagyl oil at The all. Only pharmacy rx one cialis That the viagra dosage women find ll claims aldactone diuretic for sale , salts staple them np prescription tadalafil a healthy the than from best drugstore diet pills washing – ended dostinex without prescription products smells easy-to-transport. Really it. generic soft cialas pale lotion percent the.

we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, i którzy zostali powołani zgodnie z Jego celem” (TLV). Często tak jest, że w Panu najgorsze rzeczy, które nam się zdarzają, stają się tym, co najlepsze, a to, co miało na celu zniszczyć nas, odbija się w twarz przeciwnika. W Jezusie kamienie, o które mieliśmy się potknąć, stają się kamiennymi schodami.

5. Bóg czyni współcześnie na ziemi wspaniałe rzeczy. Faktem jest to, że islam rozprzestrzenia się a fałszywe religie i kulty rozrastają. Jednak od dziesięcioleci ma miejsce na świecie największy duchowy wzrost wśród narodzonych na nowo, umocnionych Duchem kręgów. Żniwo nadal jest zbierane w nieprzeciętnym tempie i nawet w takich krajach jak Iran niezliczone dziesiątki tysięcy ludzi nawraca się każdego roku.

6. Ten, który rozpoczął dobre dzieło w nas, dokończy je. Obserwuję wierność Pana przez ponad czterech dziesięcioleci i ufam Mu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ufam Jego mądrości, mocy i dobroci, nie własnym, i wiem, że dziś stoję pewnie dlatego, że On jest autorem i dokończycielem mojej wiary (Hbr 12:2). Dlaczego nie mam ufać Mu co do jutra?

7. Przebudzenie zmieniło bieg rzeczy w przeszłości, może to zrobić również dzisiaj. Było w naszej historii kilka bardzo mrocznych okresów, w tym dziesięciolecia, które nastąpiły po wojnie o niepodległość, kiedy to na niektórych z najbardziej znanych uczelniach, szkołach założonych z wyłącznie chrześcijańskim celem na oku – nie było ani jednego wierzącego (co stwierdził w słynnym wykładzie historyk przebudzenia James Edwin Orr). To wszystko zostało zmienione w dramatyczny sposób, gdy przyszło przebudzenie, a może kolejne, jeszcze bardziej radykalne zmienić świat w naszych dniach.

8. Polityczni mędrcy mylą się. Wielu mówi nam, że wojna kulturalna już się skończyła, i że „małżeństwa” gejów wkrótce będą legalne w całej Ameryce. Wielu chrześcijańskich przywódców również wierzy, że może tak się stać.
Niemniej, powiedziano nam kiedyś, że wojna z aborcją została zakończona i że amerykańskie sentymenty przeciwko przeciwko legalizacji aborcji obróciły się ku dobremu. Dziś, adwokaci aborcji panikują, ponieważ ruch za życiem stale wzrasta, a szczególnie ma to miejsce pośród młodego pokolenia.

9. Świat sam siebie niszczy. Wszystkie drogi tego świata – seksualna rozwiązłość, nadużywanie alkoholu i narkotyków, aborcja, rozwody bez orzekania winy, homoseksualizm, materializm i chciwość, żeby wymienić tylko kilka – sprowadzają społeczeństwo w dół, a nie prowadzą go w górę, lecz Boże drogi prowadzą do życia, błogosławieństwa i stabilizacji. Gdy osiądzie kurz, a może być przez pewien czas bardzo duże zapylenie, sprawiedliwi będą stali mocno.

10. Doświadczyłem tego, jak wypełniały się obietnice dane mi przez Boga. Nikt z nas nie może pysznić się jutrem (Przyp 27:1), tak więc chodzi mi o to, że dumny jestem z Pana, a nie jakimś domniemaniem. Jak kiedyś powiedział Dawid: „Adonai, który wyrwał mnie z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka” (1Sam 17:37).
Z mego doświadczenia mogę opowiedzieć o tym, jak Pan powiedział do mnie w 1983 roku, że będę w samym centrum przebudzenia, które dotknie świat i dzięki Jego łasce, ta obietnica spełniła się, gdyż miałem przywilej służenia jako lider w czasie Brownsville Revival w latach 1996 – 2000, gdzie przyjeżdżali ludzie z ponad 130 krajów, aby zostać zapaleni ogniem przebudzenia. Ten ogień nadal płonie na świecie, również dzięki sporemu wkładowi naszej służby, która w ogromny sposób wpływa na wiele krajów.
Od końca 1990 roku Pan mówił do mnie o nadchodzącej rewolucji, o rewolucji, której moralność będzie opierać się na ewangelii. Jestem wierny Panu i wierzę, że będę brał udział w jej najważniejszych chwilach. Czuję to tak głęboko, że mogę sięgnąć i dotknąć tego.

Jakie obietnice otrzymałeś od Boga osobiście? Jakie obietnice Bóg dał nam wszystkim w Swoim Słowie?
Trzymaj się tych obietnic i ciesz się życiem. Ci, którzy zaufają Panu, nigdy nie będą zawstydzeni.
Niech przyjdzie zachęta.
__________________________

Michael Brown is author of Can You Be Gay and Christian? Responding With Love and Truth to Questions About Homosexuality and host of the nationally syndicated talk radio show The Line of Fire on the Salem Radio Network. He is also president of FIRE School of Ministry and director of the Coalition of Conscience. Follow him at AskDrBrown on Facebook or at @drmichaellbrown on Twitter.

проведение рекламных компаний

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.