Do moich sług, proroków

17 marca 2007
Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I Kor. 3:10

Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu Ef. 2: 21

Zachowanie równowagi w życiu jest ważną sprawą. Jest tak wiele różnych czynników, które z łatwością wywracają życie do góry nogami. Wielu z nas, a szczególnie ci, którzy szukają objawienia, niech pamięta o zachowaniu równowagi ze spisanym Słowem Bożym. Uczcie się mądrości robiąc tak a okaże się to ogromnym zyskiem we wszystkich dziedzinach waszego życia. Jest to coś z czym walczyłem wcześniej a obecnie uczę się wagi stosowania tego we wszystkich dziedzinach życia.

„Powiem wam to, co chcę, aby moi słudzy prorocy wiedzieli. Nie bądźcie gorliwi w ustalaniu dat wydarzeń mojego królestwa, nie gońcie za sprawami, które są ważne tylko dla was. Nie uważajcie, że macie całe objawienie – pamiętajcie, że wyniosłość ducha chodzi przed upadkiem. Nie przyjmujcie każdego objawienia jako prawdziwe, dopóki nie zrównoważycie go z moim Słowem. Jaka może być korzyść z objawienia, dopóki nie wiecie, jak go zastosować. Sny i wizje mogą być znakiem tego, że słyszycie ode Mnie, lecz są i inne duchy, które przekazują sny i wizje. Podążajcie drogami mądrości, szukajcie ścieżek, które prowadzą w góry.

Nie wysilajcie się sami, szukajcie porad innych. Powtarzam ponownie, szukajcie równowagi, równowagi między moim spisanym słowem a słowem rhema. Gdy fruniesz jak orzeł, pamiętaj o tym, że musisz wrócić do gniazda, gdzie możesz być umocniony. Powiadam również szukajcie apostolskiej prawdy, wyszukajcie tych, którzy są ojcami wśród was. To tutaj znajdziecie równowagę, duchowy budynek składa się z wielu członków.

Zaprawdę, bez fundamentu nie będzie mogło to powstać. Czy upewniłeś się, że Kamień Węgielny został umieszczony we właściwym miejscu? Ponieważ jeśli tego nie zrobi się właściwie, nie wyrośnie pozostała budowla. Lecz jeśli to jest w porządku to wszystkie moje członki wzrosną do swego pełnego potencjału a struktura wykona swoje zadanie”.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.