DS_15.12.09 Obj.11

HeavenWordDaily

David Servant

W czasie dni ostatnich ostatnich Jerozolima, o której w tym rozdziel mówi się jako o „świętym mieście” i „Sodomie i Egipcie” (11:2, 8), będzie rzucona pod stopy narodów na 42 miesiące czy ściślej na 3.5 roku (11:2). W związku z proroctwem w 9 rozdziel Księgi Daniela wielu wierzy, że czasy ucisku będą trwały siedem lat, a 3.5 roku wspomniane przez Jana są często uważane za drugą połowę tych siedmiu lat, lecz tak naprawdę nikt nie wie tego na pewno.

W tym rozdziale przedstawionych jest „dwóch świadków”, proroków, którzy będą prorokować, jak napisał Jan, dokładnie 1260 dni w Jerozolimie, ubrani w wory (11:3). Jeśli podzielimy liczbę 1260 przez ilość dni w żydowskiego roku, 360, to okaże się, że 1260 to dokładnie 3.5 roku. Niemniej, nie wiemy czy 3.5 roku w czasie których Jerozolima będzie deptana przez narody to te same 3.5 roku, w których będą prorokować owi dwaj świadkowie.

Nie znajdziemy też tutaj tożsamości tych proroków. Niektórzy spekulują, że są to Enoch i Eliasz, dwaj starotestamentowi prorocy, którzy nie umarli. Niemniej nie mówi się o dwóch wcielonych świadkach, aby mieli być mężami Starego Testamentu. Pisząc te słowa akurat przelatuję z domu w Teksasie, gdzie spotkałem człowieka, który wierzy, że on jest Eliaszem, jednym z tych dwóch świadków. Nie bardzo jestem co do tego przekonany.

Bóg mówi o tych dwóch świadkach jako o „dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników, które stoją przed Panem ziemi” (11:4). Niewiele nam to pomaga! Podobny tekst znajdujemy w czwartym rozdziale Księgi Zachariasza, który zobaczył (około 650 lat przed czasem wizji Jana) wizję dwóch drzew oliwnych i świeczników (Zach. 4:1-4, 11-14). Zachariaszowi powiedziano, że te „dwie oliwki” są „dwoma namaszczonymi, którzy stają przed Panem całej ziemi” (Zach. 4:14).

Pomijając to, czego nie rozumiemy, jasne jest, że Bóg udzieli im nieprawdopodobnej mocy, która umożliwi im zabicie ludzi sprzeciwiających się im i sprawi, że życie na ziemi będzie dla wszystkich jeszcze bardziej ponure. Z pewnością będą wzywać świat do pokuty, lecz ich głoszenie będzie bezowocne. Po 3.5 roku służby zostaną zabici przez „zwierzę wychodzące z otchłani” (11:7), które później zostanie ujawnione jako antychryst.

Zgon tych proroków stanie się głównym tematem światowych wiadomości i wszyscy będą świętować, myśląc, że ich problemy wreszcie się skończyły. Świętowanie będzie jednak trwać tylko 3.5 dnia, ponieważ martwe ciała leżące na ulicach Jerozolimy zostaną wskrzeszone i zabrane do nieba. To wydarzenie niewątpliwie również będzie przekazywane na całym globie. Jednak przebudzenia nie będzie, a raczej będzie trzęsienie ziemi w Jerozolimie, które zabije 7000 ludzi.

Gdy Bóg usunie tych proroków, będzie wydawało się, że wszelka nadzieja na miłosierdzie na ziemi odeszła z nimi. Gdy zatrąbi siódmy anioł będzie to powodem radości w niebie, ponieważ mieszkańcy nieba wiedzą, że Bóg wkrótce osądzi umarłych, odpłacając sprawiedliwym i niszcząc bezbożnych (11:18), po czym będzie panował nad całą ziemią.

Te przyszłe wydarzenia na pewno zajdą i może się to wydarzyć nawet w czasie twojego życia, jeśli będziesz zdrowo jadł!

– – – – – – – – – – – – – –

Książkę D. Servanta „Pozyskujący uczniów sługa Boży” można nabyć TUTAJ

topodin.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *