Dynamika wiary 01#Zaremba Piotr

#

Dynamika wiary

Zastanowimy
się nad „wiarą
jako o elementem życia
Chrześcijańskiego,
który ma wpływ na bezwzględnie wszystkie dziedziny życia
człowieka wierzącego, ponieważ nikt
nie może ż
ponad to, w
co wierzy, „wiara jest pewnością
tego, czego
się spodziewamy, a więc nie można ż
ponad
oczekiwania jakie człowiek nosi w sobie.  
Czego spodziewasz się od życia,
Boga?

Czy da
się coś zrobić, żeby zmienić swoje
chrześcijańskie życie? Biblia tak wiele mówi o wierze, że nie sposób
ten temat
ominąć, wydaje się, że to właśnie wiara jest centralnym tematem Słowa
Bożego,
ponieważ wszystko inne, jak poznanie Boga, zbawienie, zaopatrzenie,
uzdrowienie,…. jest otrzymywane przez wiarę.

Wśród
tysięcy obietnic Bożych jest ta najważniejsza
dotycząca życia
wiecznego i wszystkie inne dotyczące życia
doczesnego.  Wiara jest tak ważna dla człowieka, że
Pismo mówi, że ze strony człowieka
(Rzym.
3.
25)
:

Bóg ustanowił Jezusa jako ofiarę
przebłagalną przez krew jego.

skuteczną  przez   
WIAR Ę.

Ta
ofiara i krzyż są skuteczne  przez
wiarę, a nie dlatego, że gdzieś, kiedyś
takie zdarzenie zaszło.
Ze strony Boga, czytamy że
(Hebr.11.6):

bez wiary podobać się Bogu nie można

Zbyt często upatrujemy w
formach
(dziesięcina, sabat, czytanie Biblii, uczestnictwo w zgromadzeniach,
służba…..) sposobów na podobanie się Bogu, tymczasem Bogu podoba się
wiara,
nawet jeśli wyrażana jest w dziecinnymi metodami (a może takie właśnie
szczególnie?)

Zatem
jedynym sposobem komunikacji z Bogiem jest
wiara, ale jeżeli uwierzyłeś to masz
wiarę, bo
do tego potrzebna była wiara jak powiada Pismo  (Rzym 10.9):

Bo jeśli ustami swymi wyznasz, ze Jezus jest Panem,
i  uwierzysz w sercu
swoim, ze Bóg wzbudził
go z martwych, zbawiony będziesz.


Bóg
już zaszczepił w tobie miarę wiary, która była
potrzebna do tego wyznania.

Aby
być uzdrowionym również potrzebna jest wiara
chorego, choć nie jest to jedyny sposób przyjęcia uzdrowienia. Bywa, że
i bez
udziału chorego przychodzi uzdrowienie np. przez manifestację daru
Ducha
Świętego.

Niemniej
według słów Jezusa,  w przypadku kilku
uzdrowień wyraźnie
zaznaczona jest wiara poszukującego uzdrowienie. Np.:

·       
A JAK
UWIERZYŁEŚ,
NIECH CI SIĘ STANIE                
           
Mat. 8.13

·       
WEDŁUG
WIARY WASZEJ
NIECH SIĘ WAM STANIE   
             
Mat.
9.29

·       
WIELKA
JEST WIARA
TWOJA, NIECH CI SIĘ STANIE JAK WIERZYSZ                            
                 
                 
           
           
           
           
         
   
    Mat.
15.28

·       
PRZEJRZYJ,
WIARA TWOJA
UZDROWIŁA CIĘ         
         
     Łuk. 18.42

Podobnie
i dziś, Bóg się nie zmienia i nie zmienia
zasad działania i nie może wiele

zrobić
tam, gdzie się od Niego tego nie oczekuje.
Stale i wciąż należy
pamiętać, że
jak „ofiara jest skuteczna przez wiarę,
tak i wszelkie inne błogosławieństwa.


Abraham
jest podawany jako wzór i przykład wiary.
Nazwany jest ojcem wiary a jego wiara określana jest jako doskonała.
Powołanie
Abrama i to, co miał zrobić jest bardzo znamienne i powinno
charakteryzować
również powołanie każdego chrześcijanina. Zwróćmy uwagę na kilka
elementów tego
powołania i znajdźmy to, co jest podobne do naszego „nawrócenia”.

Powołanie Abrama:

I Mój. 12.1

Wyjdź z ziemi swojej i

od rodziny
swojej

Z

Z domu ojca
swego

do

ziemi,
którą ci wskażę.

Nasze
wyjście jest nieco innego rodzaju, bo, przeważnie,
nie polega na opuszczeniu starych miejsc zamieszkania,
lecz, co znacznie trudniejsze, na
opuszczeniu starych systemów
myślenia,
zburzeniu warowni budowanych w naszych umysłach całymi latami.

Dzięki
Bogu, że
„oręż którym walczymy nie jest
cielesny, lecz
ma moc burzenia

warowni, co
niestety jest konieczne w przypadku każdego
człowieka, który chce być żywym chrześcijaninem, ale też
jest często bardzo bolesne i zajmuje sporo czasu.

Wyjdź!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Jest
to nakaz Pański, nie tylko polecenie.


1.    
Z ziemi swojej,

Nie wiem, czy
istnieje coś
takiego jak
„duch polski”, czeski, czy niemiecki, ale wszyscy wiemy, że w każdym
narodzie są pewne przywary czy „narodowe cechy”, które w mniejszym
lub większym stopniu występują wśród obywateli danego kraju. Bardziej
wynika to
z tradycji, wychowania, kultury itd., ale Bóg mówi WYJDŹ poza to. Bez
względu
na kraj pochodzenia, wszyscy „staliśmy się uczestnikami Boskiej
natury”, więc stare, ludzkie 
przywary nie powinny nas ograniczać. Nie należymy do tego
świata. Nie
wiem, jakie cechy można by tutaj wymienić, z pewnością są to ogólniki,
których
nie da się przyłożyć do wszystkich ludzi, ale… jesteśmy, podobno,
narodem
buntowniczym, partyzantami typu hura-hop. Zrobić powstanie, rzucić się
na
wroga, zepsuć pociąg najeźdźcy,….. Kombinatorstwo, jest tez podobno
szczególnie dobrze znane Polakom. Z pewnością jest to zawiść. W czasie
II Wojny
Światowej opowiadano w Anglii, w czasie pobytu naszych lotników tam,
kawał pt.:
„Polskie Piekło”. A „szło to tak”:

W czasie wojny
piekło ma
ogromny
przerób, wiec posegregowano wszystkich przybywających według
narodowości. I tak
było kocioł z Niemcami, Francuzami, Anglikami, Polakami itd.

Któregoś dnia
naczelny
chodzi i sprawdza
jak poszczególni pomocnicy wykonują swoją pracę i odkrył, że przy kotle
z
Polakami nie ma nikogo do pilnowania. Znalazł gdzieś diabełka śpiącego
za
filarem. Drze się na niego, a ten mówi:

        
Szefie
tych to w ogóle nie trzeba pilnować. Jak tylko któryś wyżej wyjdzie to
go
reszta z powrotem ściąga na dół.

Znajome?
Niestety – wyjdź  z ziemi swojej. To jest
nakaz Pański, wyjdź
z mentalności tego świata a w szczególności z mentalności kraju, w
którym się
wychowałeś. Wiele moglibyśmy mówić o tym, lecz sprawa wydaje się
oczywista.


Nie przypadkiem
następnym
miejscem,
które należy opuścić jest…. rodzina

 

2.    
od
rodziny
swojej

Jest
to kolejne zawężenie tego, czego przez całe
nasze życie, przed nawróceniem uczyliśmy się – rodzina. Niestety,
prawdopodobnie,  nikt nie może się
pochwalić tym, że wychowywał się w całkowicie zdrowej rodzinie.
Zbieramy
mnóstwo błędnych wzorców, zachowań, powiedzeń, przyjmujemy wiele
zranień,
zgorzknienia i żalu do rodziców, rodzeństwa, sytuacji ekonomicznej,
sąsiadów i
czego tam jeszcze nie bądź. Rodziny, nawet te najlepsze, nie są w
stanie
przekazać nam Bożej perspektywy. Myślę, że każdy jest w stanie
przypomnieć
sobie te złe rzeczy, które działy się w domu i które, chcąc nie chcąc,
obecnie
przekazuje w swoim domowym środowisku.

3.    
z domu
ojca swego.

Dopiero
współczesne psychologia odkryła to, że
największy wpływa na całą rodzinę, a w szczególności na charakter
dzieci ma
ojciec. Wyjść z domu ojca swego to odsunięcie się od tych negatywnych
wzorców,
zachowań, które zostały przekazana przez ojca.

Warto
zatrzymać się nad tymi trzema punktami i
osobiście zastanowić szczegółowo nad nimi. Co mnie szczególnie „dostało
się”, lub „przylepiło się” do mnie z narodowej tożsamości, rodzinnych
boleści czy ojcowskich słabości. Jest to studium wybitnie indywidualne,
którego
nikt za nas nie jest w stanie zrobić, ani w kazaniu czy książce nie
wymieni
wszystkich możliwości, jakie niesie życie.
 

4.    
DO ziemi,
którą ci wskażę.


Ostatecznie
PO zostawieniu tamtych rzeczy przychodzi
czas na wejście do rzeczy nowych, a raczej wskazanie ogólnego kierunku,
jakim
jest Królestwo Niebieskie. Dlaczego są to rzeczy nowe? Bo w królestwie
Bożym
obowiązuje zupełnie inne zasady niż te, które poznaliśmy w życiu. Jak w
każdym
państwie, domostwie i u każdego ojca obowiązują zróżnicowane zasady
funkcjonowanie, prawodawstwo i definicje tego, co jest złe
(przestępstwem) a co
nie, tak i Królestwo Boże rządzi się własnymi prawami a jego
konstytucją jest
Słowo Boże.

Tu
obowiązuje zasada: „niebo i ziemia przeminą,
lecz Słowa moje trwać będą na wieki”.

Prawa
i konstytucje we wszystkich krajach się
zmieniają czyli są udoskonalane, ale nie w Królestwie Bożym. To
królestwo ma
doskonałą konstytucję, które trwać będzie na wieki.

Zatem
wymienimy tylko kilka takich,:

        
dawajcie,
a będzie wam
dane,

        
miłujcie
nieprzyjaciół
waszych,

        
błogosławcie
tych,
którzy was prześladują,

        
a łoże
małżeńskie
niech będzie nieskalane, …

        
…..

a zatembądźcie
wykonawcami
Słowa,a nie tylko słuchaczami
oszukującymi samych
siebie.:
__________Jak.
1.22

ale kto
wejrzał w doskonały zakon
wolności i trwa w
nim
nie jest
uchaczem,
który zapomina
lecz wykonawcą;

TEN
BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY W SWOIM DZIAŁANIU.
Jak
1.25

A ziemia,
którą nam
wskazuje to (ziemia mlekiem i miodem płynąca):

„Po tym
wszyscy poznają, żeście  uczniami
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć
będziecie.”

Ziemia,
z której musimy wyjść w sprawach wiary jest
to religijne myślenie, poparte

jedynie
przysłowiami ludowymi i wierzeniami nic z prawdziwym
Bogiem wspólnego nie mającymi. Wiele jest obiegowych opinii, które
przyswajane
latami wymagają całkowitej wymiany, nawet nie naprawy, lecz po prostu
całkowitej wymiany na nowe, biblijne.


Dlaczego
wiara w życiu
chrześcijanina jest tak ważna?


Dlatego, że   

nie wszyscy,
którzy
z Izraela pochodzą są Izraelem:
i nie wszyscy są dziećmi dlatego, ze
są potomstwem Abrahama


Rzym 4.12

I aby był (Abraham)
ojcem obrzezanych (pochodzących z
Izraela),
którzy nie
tylko są obrzezania ale tez wstępują
w ślady
WIARY ojca naszego Abrahama z sprzed obrzezania.

Możemy
to dziś przełożyć na język Nowego Testamentu
tak:

nie
wszyscy, którzy są w Kościele do Kościoła należy
ale ci, którzy nie tylko do
Kościoła należą (chodzą)
lecz też wstępują w ślady WIARY
pierworodnego
brata
naszego
Jezusa Chrystusa, sprzed powstania
Kościoła.


Albowiem
dla Boga żadne
religijne uczynki nie mają znaczenia jak sam powiada:

Gal 5.6.

Albowiem w Chrystusie
Jezusie ani
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic
nie znaczy,
lecz tylko WIARA czynna w miłości.

Dlatego
też cała dyskusja wokół chrztu niemowląt
jest bez sensu, gdyż to nie chrzest
decyduje o
przynależności do Kościoła, podobnie jak, nie obrzezanie niemowlęcia
decydowało, o przynależności do Izraela (z Bożego punktu widzenia – ale
ci, którzy
oprócz tego, że są obrzezani wstępują w ślady wiary naszego ojca
Abrahama.), o
przynależności do Izraela (Rzym. 2.28/29):


gdyż nie to jest obrzezanie,
które jest widoczne na ciele, i ten
jest
Żydem, który jest nim wewnętrznie, i
to jest
obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a
nie
według litery; taki ma
chwałę nie u
ludzi, lecz u Boga”

(Mal. 1.10)

Niechby znalazł
się między wami ktoś, kto zamknąłby
bramy świątyni,
abyście nie
zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie.  
Nie mam w was
upodobania – mówi Pan – i nie jest mi mila ofiara z
waszej ręki.

Tak
było już dawno,
kogo nazywa Pan bezbożnikiem:

Lecz do bezbożnego
rzecze Bóg:\

Po co
wyliczasz ustawy moje
I masz na ustach przymierze moje?
Wszak nienawidzisz karności
I lekceważysz słowa moje.                        

Widzimy
zatem, że jest to człowiek RELIGIJNY, który
zna przykazania, ale ich nie wykonuje!

I jak
echo stale i wciąż odbija się Słowo, które
mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, gdyż

Rzym. 14.23

ten, kto ma wątpliwości,
nawet gdy je,
jest
potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem (wiarą), wszystko zaś co nie wypływa
z wiary, jest grzechem.

Wiemy też,
że słowo usłyszane nie
przy daje się na nic,

jeżeli nie jest
powiązane z wiarą tych, którzy go słyszeli

(Hebr.4.2)

Ale
jak mają uwierzyć w tego, o którym
nie słyszeli?

A
jak mają słyszeć jeśli nie ma tego,
który
zwiastuje?

(Rzym.10.14)

czy ten, który czyni wśród
was cuda czyni
to na
podstawie
uczynków czy słuchania z wiarą.

(Gal.3.5)

 

wiara
płynie ze słuchania,
a słuchanie przez Słowo
Chrystusowe.

(Rzym. 10.17)

błogosławiony
kto wytrwa do końca

 

сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.