Dzień sądu

Logo_Wood

Ron Wood

Zdumiewające zwroty znajdują się w poniższym fragmencie Pisma. Te słowa ujawniają fakt, że Bóg nie jest bierny, On jest silnie poruszany przez to, co obserwuje. Jest Panem niebieskich zastępów (armii). Jest Sędzią całej ziemi. On podejmuje potężne i decydujące działania, gdy tylko zechce. Czy myślisz, że „narody drżą pod Jego wzrokiem”? Tak myślę, wstrząsanie już się zaczęło.

Po co takie zdecydowane działanie podjęte przez Pana? Co go poruszyło tak bardzo? Pieniądze!

Boży gniew podnosi się z powodu bogactwa nagromadzonego przez chciwych ludzi i negatywnego wpływu jaki miało to na biednych. Bogactwo w rękach nieodrodzonych ludzi powoduje pychę. Pycha wykrzywia zasady, zaślepia człowieka. Władza czy to monetarna czy polityczna połączona z pychą psuje charakter proporcjonalnie do jej rosnącej wielkości, aż ci będący u szczytu kontroli uważają siebie za ludzi ponad wszelką odpowiedzialnością wobec normalnych zasad. I tak mamy ozdobne łazienki kosztujące miliony dolarów w domach sław, magnatów biznesu i dyktatorów.

Pieniądz staje się brudny, gdy jest splamiony chciwością. Lecz pieniądz jest błogosławieństwem, gdy krąży swobodnie, aby błogosławić szczerą pracę czy też, gdy jest radośnie udzielny na niesienie ewangelii do ubogich. O ile zazwyczaj uważamy, że Bóg sądzi ludzkie serca, powinniśmy również zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg osądza nasze uczynki, a szczególnie obserwuje to, w jaki sposób zarządzamy pieniędzmi, jak pokazują poniższe fragmenty Biblii.

Albowiem dzień Pana Zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli,…..Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego,…Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Owego dnia człowiek wyrzuci …bożki swe srebrne i bałwany złote, … Pan powstał, by wszcząć rozprawę, stoi, by toczyć spór ze swoim ludem. Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i z jego książętami: To wyście spustoszyli winnicę, coście biednemu zrabowali, jest w waszych domach. Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza ubogich? Wyrocznia Pana, Boga Zastępów(Iz. 2.12-13; 17; 19-20; 3.13-15)

Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was” (Iz. 35.3-4)

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców” (Jer. 20.11-13)

w tej sytości unieśli się pychą i o Mnie zapomnieli” (Oz. 13.6)

Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana Zastępów(Agg. 2:8)

Gdy On występuje, trzęsie się ziemia i drżą narody pod Jego spojrzeniem” (Hab. 3.6).

Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu…„(Jk. 5.5).

Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu(Acts 10.4).

Jestem pastorem, pisarzem i teraz biznesmenem. Słyszę jak w czasie rozmów o pieniądzach ludzie mówią: „rzucił głoszenie i przeszedł do mieszania”. Taka uwaga oznacza, że jeśli zajmujemy się sprawami materialnymi, to odeszliśmy od spraw duchowych. Nonsens!

Pieniądz jest duchowy! Tak, ewangelia jest za darmo, lecz wysłanie pracowników wymaga wiernych partnerów. Skąpe serce oznacza, że nie znamy Boga. To, w co inwestujemy pokazuje nam, co cenimy najbardziej. Idą takie czasy w chodzeniu z Bogiem, że to, co robimy z pieniędzy, będzie decydować o tym, będziemy mogli iść z Bogiem dalej, czy nie. Pan chce widzieć owoce, rzeczy, które nas kosztują, a nie puste słowa.

Otrzeźwiej co do pieniędzy! Nie bądź religijny. Nie pozwól, aby tradycja i strach dyktowały ci twoje wartości. Chodź w świetle objawienia. Oto lista siedmiu żywotnych prawd o pieniądzach, które powinniśmy brać pod uwagę.

1. Pieniądze nie są złe, ich wartość jest neutralna. To miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła na świecie. „Badajcie, aby wasz charakter było wolny od miłości do pieniędzy,…” (Hebr. 13.5)

2. Pieniądze są dobre. „Pan nakaże, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach,… ponad miarę obdarzy cię Pan dobre,…” (V Moj. 28:8-11). Pieniądze są błogosławieństwem, a ubóstwo jest przekleństwem. Widziałem jedno i drugie, i raczej nie będę zrujnowany. Gdybym stał się bogaty, zawsze mogę zbankrutować, prawda? Pieniądze umożliwiają nam zatroszczenie się o nasze rodziny, błogosławienie potrzebujących, bycie dobrymi gospodarzami, którzy rozwijają ekonomiczne aparaty, wywołujące rozwój naszej społeczności i kraju. Pieniądze mogą mieć dobry wpływ, jeśli znajdują się we właściwych rękach. Nie każdy będzie milionerem, choć niektórzy będą!

3. Pieniądze dają promocję.Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym , co małe, byleś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mat. 25.21). Zacznij od tego, czym dysponujesz teraz, nie czekaj, aż staniesz się bogaty aby być posłusznym Bogu, bo nigdy nie będziesz..

4. Pieniądze są tymczasowo.Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, … bo gdy umrze, nic ze sobą nie weźmie(Ps. 49:17-18). Teraz musimy używać pieniędzy zgodnie z Boża wolą i nie opóźniać się, ponieważ któregoś dnia zostawimy je wszystkie za sobą.

5. Pieniądze są źródłem władzy. „Ja jestem Pan, który uczy cię tego, co ci wyjdzie na dobre,…(Iz. 48:17). Zazwyczaj nikt nie słucha biedaka, lecz bogaci mają wpływy. Bogaci ludzie kontrolują społeczne instytucje. Ktokolwiek kontroluje pieniądze, kontroluje banki, kościół, szkoły, media i w końcu kurs kraju. Pieniądz jest władzą. Tak więc, Bóg chce, aby Jego ludzie posiadali większość światowych pieniędzy, aby Bóg był uwielbiony, a Jego cel osiągnięty.

6. Bóg oczekuje dawania proporcjonalnego.A każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzielił” (V Moj. 16:17). Wyższe dochody i wyższe podatki oznaczają, że wymagane jest większe dawanie. Dlaczego? Ponieważ to Bóg ci pobłogosławił więcej, abyś mógł więcej dawać.

7. Dobroczynność dla ubogich jest cnotą.Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu,…” (Przyp. 19.17). Jezus powiedział: „ubogich zawsze mieć będziecie”, a apostołowie mieli „pamiętać o ubogich”. Lecz pamiętajmy również, że lenistwo czy życie na opiece społecznej nie jest Bożym sposobem i nie będzie tolerowane.

Dziesięć lat temu będąc na początku drogi jako chrześcijański lider w północno zachodniej części stanu Arkansas, rozpocząłem osobiste czuwanie modlitewne, które wkrótce wpędziło mnie w potężną walkę. Zacząłem prywatnie w mojej komorze żądać bogactwa dla Bożych celów i zobaczyłem szybki wzrost zarówno komercjalnego jak i osobistego bogactwa wokół mnie w związku z gwałtownym wzrostem Wal-Mart, wpływającym na miasto, w którym była ich główna siedziba.

Atak uderzył jak huragan, byłem w szoku. Byłem naiwny. Szybko wynikła bitwa. Nie byłem zupełnie przygotowany na tak stężony kwas siarkowy przeciwnika, jad wypluty na mnie, na coś, co zaczęło się po modlitewnym czuwaniu. Ludzie, którzy poprzednio działali normalnie, oszalali. Wierni przyjaciele odwrócili się ode mnie. Spiski uderzały na mnie, dzieło Boże, które szerzyłem zostało zatrzymane. Moja rodzina poniosła głębokie straty i byliśmy poranieni.

Przetrwałem, choć przeprowadziłem się, pojechałem do Afryki i wróciłem, zacząłem podróż po biznesie, jak i służbę. Teraz widzę to już lepiej, jestem przekonany, że strategiczna walka w modlitwie w kluczowych sprawach władzy może być najskuteczniej prowadzona przez zespoły, które mają łaskę i mądrość do modlitwy w jedności, będąc pod silną duchową osłoną. Śpiące lwy nie lubią, gdy się im przeszkadza.

Nauczyłem się również ważnych rzeczy o taktykach przeciwnika. Z pierwszej ręki doświadczyłem tego, że moce ciemności podporządkowane są Szatanowi, bogu tego świata, i pilnie strzegą władzy jaką dają środki płatnicze. Będą kraść, zabijać i kłamać, aby utrzymać kontrolę nad pieniędzmi i będą pracować w nadgodzinach, aby zepsuć każdego, kto otrzymuje znaczącą ich część.

Równocześnie, wiem, że osiągnięcie większego dochodu po to, by służył celom królestwa Chrystusa nie przyjdzie bez dużego wysiłku modlitwy, mądrych metod biznesowych i wysiłków odważnej grupy. Jesteście ze mną?

Te złe moce, pełne zła i złych zamiarów nie chcą, aby uczniowie Chrystusa przeżywali obfitość. W szczególności nie chcą, aby chrześcijańscy, święci apostołowie i prorocy mieli dostęp do dodatkowych zasobów. Wiedzą, że jeśli Żołnierze Chrystusa zdobędą dostęp do wielkiego bogactwa, jeśli otrzymają znaczące źródło dochodów, podejmą bitwę z bramami przeciwnika, rajd kościoła, aby posiąść ziemię i ogłoszą z nową falą mocy, że Boże królestwo przyszło. Tylko wtedy możemy uczyć narody, odnawiać rodziny, błogosławić Izraela i przyspieszyć powrót naszego Pana.

– – – – –– – – – – – –

A Day of Reckoning © 2009 by Ron Wood, real.life @ centurytel.net,

Olive Branch, MS, USA

topod.in

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 1.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *