Erotyzacja dziewcząt

APA Press Release (Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne)
19 luty 2007 EROTYZACJA (SEKSUALIZACJA) DZIEWCZĄT WIĄŻE SIĘ Z POWSZECHNYMI PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI U DZIEWCZĄT I KOBIET – PROBLEMAMI Z JEDZENIEM, NISKĄ WARTOŚCIĄ SIEBIE, DEPRESJĄ – jak przekazuje raport APA TASK FORCE (dosł. grupa szturmowa – przyp.tłum.)

Psycholodzy wzywają do wymiany w mediach erotycznych obrazów dziewcząt na reklamy z bardziej pozytywnym przesłaniem.

WASHINGTON, DC— W przekazanym dziś przez American Psychological Association (APA) sprawozdaniu pokazano dowody na to, że mnożenie się erotycznych obrazów dziewcząt i młodych kobiet w reklamach, handlu i mediach jest niszczące dla obrazu własnego i zdrowego rozwoju dziewcząt.

Aby uzupełnić raport, specjalna grupa – APA Task Force on the Sexualization of Girls – przebadała opublikowane badania na temat zawartości i skutków praktycznie każdej formy mediów, w tym telewizji, filmów muzycznych, tekstów piosenek, magazynów, filmów, gier wideo i internetu. Przebadano również ostatnie kampanie reklamowe i promocyjne produktów skierowanych do dziewcząt.

Erotyzacja/seksualizacja została zdefiniowana przez Task Force jako coś, co zachodzi , gdy wartości osobiste pochodzą wyłącznie z erotycznego wyglądu czy zachowania osoby, z wykluczeniem innych cech charakterystycznych oraz wtedy, gdy następuje uprzedmiotowienie osoby, tzn. jest ona traktowana jako rzecz do seksualnego wykorzystania dla kogoś innego.

Przykłady seksualizacji dziewcząt we wszystkich formach mediów w tym mediów wizualnych oraz innych formach jak teksty piosenek jest obfitość. Zgodnie ze sprawozdaniem podobnie ich wzrosła ilość wraz ze stworzeniem „nowych mediów” i wraz z chwilą, gdy dostęp do mediów stał się wszechmocny. Wpływy i postawy rodziców, rówieśników i przyjaciół mogą również dodawać tej presji seksualizacji.

Eileen L. Zurbriggen, doktor, szef APA Task Force, który prowadziła te badania powiedziała: „Konsekwencje seksualizowania dziewcząt we współczesnych mediach są bardzo realne i podobnie jest jeśli chodzi o negatywne wpływy na ich zdrowy rozwój. Mamy pokaźne dowody na to, aby dojść do wniosku, że seksualizacja wywiera negatywne efekty na różne dziedziny, w tym funkcjonowanie kognitywne, na psychiczne i umysłowe zdrowie, oraz na zdrowy rozwój seksualny”.

Wyniki badań pokazują, że seksualizacja dziewcząt negatywnie wpływa na dziewczęta i młode kobiety w różnych obszarach zdrowia:

Konsekwencje kognitywne i emocjonalne: seksualizacja i uprzedmiotowienie podrywają pewność siebie i dobre samopoczucie względem własnego ciała, prowadzą do problemów emocjonalnych i z obrazem samej siebie, takich jak wstyd i lęk.

Zdrowie umysłowe i psychiczne: badanie łączą seksualizację z trzema najbardziej powszechnymi problemami zdrowotnymi diagnozowanymi u dziewcząt i młodych kobiet – zaburzenia jedzenia, niską samoocenę i depresję oraz przygnębiający nastrój.

Rozwój seksualny: badania sugerują, że seksualizacja dziewcząt ma negatywne konsekwencje na ich zdolność do rozwinięcia zdrowego obrazu siebie w dziedzinie seksu.

Zgodnie z przekazanym przez Force Task sprawozdaniem rodzice mogą odgrywać główną rolę w przyczynianiu się do erotyzacji ich córek, oraz mogą grać rolę ochronną i edukacyjną. APA wzywa rodziców, urzędników szkolnych oraz przedstawicieli służb zdrowia, aby ostrzegały przed potencjalnym niebezpieczeństwem erotyzacji dziewcząt i młodych kobiet. Szkoły, twierdzi APA, powinny uczyć wszystkich uczniów posługiwania się mediami i powinny przekazywać informacje o negatywnych skutkach erotyzacji dziewcząt w czasie prowadzenia edukacji seksualnej i nauczania na temat mediów.

„Jako społeczeństwo, musimy zastąpić te erotyczne obrazy innymi, które pokazują dziewczęta w bardziej pozytywnych okolicznościach – wskazujących na ich unikalność i zdolności. – stwierdza dr Zurbriggen. – Celem powinno być przekazanie takiego przesłania wszystkim dorastającym – chłopcom i dziewczynkom – które prowadzi do zdrowego rozwoju seksualnego”.

Pełny tekst Executive Summary, Report, oraz wskazówki: “What Parents Can Do” znajdują się tutaj

поисковая оптимизация сайта google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.