FtF_17.12.07 Kim są w końcu ci mędrcy?#Friend to Friend

#

logo


17 grudnia 2007


Kim są w końcu ci mędrcy?


Sharon Jaynes

 


Prawda na dziś.


Mat. 2:1-2.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie
Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy
bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.


Przyjaciółka przyjaciółce


   Przez lata trwa zamieszanie w sprawie  „Trzech mędrców
ze Wschodu”. Kim oni byli? Mądrymi mężami? Magami? Królami? W jakim
wieku był Jezus, gdy przybyli? Czy dotarli w noc Bożego Narodzenia? Czy też
Jezus był już maluchem? Szorstki i awanturniczy Herdmans w  książce

The Greatest Christmas Pageant Ever (Największy
Bożonarodzeniowe Widowisko)
,

myślał, że szynka byłaby o wiele bardziej praktycznym darem niż złoto,
kadzidło i mirra.
Najprawdopodobniej nie pojawili się w stajence z adwentem narodzin Chrystusa.
Mat 2:11 mówi, że I wszedłszy do domu, ujrzeli
dziecię z Marią,
co wskazuje na to, że Maria i Józef przeprowadzili
się ze stajni do domu. Nie jesteśmy pewnie w jakim wieku mógł być Jezus,
gdy pojawili się, niektóre źródła podają, że miał 2 lata.


   Widocznie Bóg nie uważał, aby te szczegóły były
ważne, lecz podał szczegóły jeśli chodzi o dary, które ci mędrcy
przynieśli dla Jezusa: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizuje bogactwo
króla – Jezus jest Królem Królów. Kadzidło
było używane przez kapłanów w świątyni – Jezus jest naszym arcykapłanem,
który stanął przed Ojcem Niebieskimi i wstawia się za nami. Mirra to
perfum używany w czasie pogrzebowych uroczystości, wskazujący na śmierć Jezusa
na krzyżu – święta ofiara za nasze grzechy.


Pomódlmy się


   Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję ci za posłanie Twojego Syna
– Króla Królów, Pana Panów i jedynej ofiary
za moje grzechy. Dziękuję ci za to, że stał się ciałem i zamieszkał wśród
nas, za to, że pozostawił Swój tron i chodził między nami, że zawisł
na drzewie, aby umrzeć za nas. Dziękujemy Ci, oddajemy chwałę. W Imieniu Jezusa.
Amen
.


A teraz twoja kolej


Czy wiesz, że Jezus jest twoim królem? Jeśli tak, co to dla ciebie
oznacza?


Czy wiesz, że Jezus jest twoim Arcykapłanem? Jeśli tak, co to dla ciebie
oznacza?


Czy wiesz, że Jezus jest tym, który oddał swoje życie jako ofiarę
za twoje grzechy? Jeśli ta, co to dla ciebie oznacza?


A teraz spójrz na te trzy odpowiedzi. Właśnie napisałaś piękny opis
tego, kim Jezus jest, dlaczego przyszedł i dlaczego mędrcy przynieśli swoje
dary.


Girlfriends in God


P.O. Box 725


Matthews, NC 28106


info@girlfriendsingod.com


www.girlfriendsingod.com

создание продвижение раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.