Joel News International_535

W TYM WYDANIU (2006):

  • Trwałe przebudzenie wśród biednych w Mozambiku.

  • Sprawozdanie z konferencji pojednania afrykańsko – europejskiego.

  • Ile masz kasy?

1. Trwałe przebudzenie wśród biednych w Mozambiku.

„Pola uprawne są gotowe do żnia w Afryce” przekazuje z Mozambiku misjonarz Rolland Baker. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, przeżywa w ciągu ostatnich pięciu lat nadnaturalne wylanie Bożego Ducha, tysiące ludzi znajduje Chrystusa każdego tygodnia. „Biedni ludzie wiedzą, że potrzebują prawdziwego i żywego Boga – mówi Rolland. – i gdy spotkają Go w Jezusie, biegną do Niego. Nie odrzucają, nie są twardzi. Widzą, że ostatecznie znaleźli zaspokojenie pragnienia swych serc”.

„Co trzy miesiące pięć naszych szkół biblijnych jest zapełnionych nowymi pastorami i uczniami z buszu. Zdumiewające jest patrzeć jak Jezus przyprowadza ich i to coraz więcej za każdym razem. Gdy widzisz jak całe wioski przychodzą do Jezusa, gdy tylko zobaczą Jego miłość i moc to może zmienić całe twoje życie. Królestwo przyszło do nas, gdy pogańscy, synkretyczni szefowie chwytają mikrofony i krzyczą do swych ludzi: „To jest rzeczywiste! Nikt nie mógłby tego uczynić oprócz Boga! Słuchajcie tych chrześcijan!”. W Boże Narodzenie głosiliśmy na uroczystości weselnej i (jak zwykle) wezwaliśmy do przyjęcia zbawienia – mówi Rolland. – Wszystkie dzieci ze społeczności zostały zaproszone i ponad setka z nich wyszła po zbawienie. Potem cały nasz kościół przeniósł się na drugą stronę ulicy, na plażę, gdzie ochrzciliśmy stu nowych wierzących, na wprost gromadzącego się tłumu zdziwionych widzów. Nasze dzieci skakały, nurkowały i śmiały się w falach, gdy te nowe stworzenia w Chrystusie, a wielu z nich to byli muzułmanie, wychodziło z kąpieli uśmiechając się, śpiewając i uwielbiając Boga, publicznie identyfikując się nadnaturalnym życiem Jezus”. Z powodu tego, co Bóg czyni między ludem Makua, z żoną Rollanda, Heidi, przeprowadzono radiowy wywiad. „Byli zaskoczeni ogromna ucztą wystawioną dla biednyc” – mówi Rolland – Heidi mówiła o otwarciu naszej podstawowej szkoły, dającej bezpłatne wykształcenie dzieciom z okolicy. Ludzie z tych muzułmańskich środków przekazu byli poruszeni i ponownie posłani telewizyjną ekipę, aby zdali sprawozdanie z tej nowej chrześcijańskiej mocy w ich społeczności. „To, co rozpoczęło się od 15 wierzących trzy lata temu, teraz urosło do ponad 240 kościołów rozsypanych po tej prowincji, a coraz więcej nowych powstaje każdego tygodnia. Lecz Jezus chce, aby cała oblubienica Makua składająca się z czterech milionów ludzi została wprowadzona – mówi Rolland – tak więc naciskamy na to z łaską i miłosierdziem, miłością i mocą, aż ta prowincja zostanie zdobyta, dzięki Jego pięknemu i nieodpartemu działaniu. Jezus mówi (Łuk 14:12-14): „ Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

Pełny raport i galeria zdjęć na :http://www.irismin.org/news/32.php

2. Sprawozdanie z konferencji pojednania Europa-Afryka

17-19 listopada 2005, odbyła się konferencja pojednania europejsko-afrykańskiego w Berlinie, Niemcy. Był to szczytowy moment sześcioletniego procesu budowania relacji między chrześcijańskim liderami Europy i Afryki, ujawniającego zbiorowy grzech, który powstał w wyniku historycznej konferencji Berlin- Kongo z 1884 roku, gdzie dwanaście europejskich krajów, Ameryka i Rosja, podzieliły kontynent afrykański między siebie. Doprowadziło to do głębokiej rozerwanie socjalnej, politycznej, ekonomicznej i ekologicznej struktury i odebrał Afrykanom poczucie własnej wartości. Uznając głębokość tej niesprawiedliwości, wszyscy delegaci wyznawali swoje grzechy, wypowiadali przebaczenie i oddawali się chodzeniu w jedności Chrystusowej. Holenderski lider modlitwy, Pieter Bos, należy do komitetu organizacyjnego tej konferencji i napisał obszerny i wyczerpujący raport. „Jarzmo, które Europa nałożyła na Afrykę zostało złamane – mówi. – Ta konferencja otworzyła drogę ku wspólnej drodze pod Bożym natchnieniem”. Günter Matthia, dyrektor internetowego portalu Glaube.de był tam również i opublikował pełny raport w języku angielskim na:

http://www.servingthenations.org/article.asp?ArticleID=133

3. Ile masz kasy?

Co roku ludzie oglądają z zazdrością na listę najbogatszych na świecie ludzi, zastanawiając się jakby to było, mieć taką kasę. Lecz, w którym miejscu ty sam znalazłbyś się na tej liście?

Joel News jest międzynarodowym e-magazynem przekazującym informacje i artykuły natemat modlitwy, przebudzenia i wzrostu koścoła. Jest skierowany do przywódców, wstawienników, zakładających kościoły i innych chrześcijan, którzy niosą w sobie wizjęrozszerzania królestwa Bożego we wszystkich dziedzinach życia.Relacje mają na celu zachętę, wyzwanie i informowanie. Ostra selekcjawyłącznie najbardziej odpowiednich informacji z ponad setki dostępnych źródeł z sześciu kontynentów powoduje, że Joel News służy wielką pomocą oraz oszczędza czas chrześcijanom będącym na służbie.

Joel News jest publikowane raz na tydzień i jest zaopatrywany przez wpłaty z rocznej subskrypcji. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie: http://www.joelnews.org/donation.htm.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.