John Fenn; Biuletyn_maj 2012

 

21 maja 2012

Drodzy przyjaciele,

John Fenn

Zaczynając od tego, maja będziemy wysyłać do naszych przyjaciół i partnerów na całym świecie, co miesiąc około trzeciego poniedziałku miesiąca, biuletyn. Zamiast jakiegoś wielkiego nauczania, większość miejsca tego biuletynu będzie zajmować prorocze słowo, które otrzymuję, krótkie myśli na różne tematy, informacje podróżach oraz na temat spotkań, nowości i świadectwa od przyjaciół CWOWI.

Prorocze: Odczuwam w swym duchu strach w sprawach ekonomicznych, który pojawi się na przełomie sierpnia/ września ze skutkiem przechodzącym na październik – po prostu trzeba się modlić i obserwować wydarzenia z zainteresowaniem.

Zawsze pamiętajcie, że Boże Słowo jest niezmienne, co oznacza, że 6 rozdział Ewangelii Mateusza nadal tam jest, mówiąc, że jeśli szukamy Jego i Jego sprawiedliwości to wszystko inne będzie nam dodane. Również Flp. 4:19, gdzie czytamy o tym, że On zaspokoi nas zgodnie z obfitością Swojej chwały. Pan nie zaopatruje nas tylko według ekonomicznych możliwości, lecz zgodnie z obfitością Swej chwały. Taki pokój!

Proroczy wgląd: W tych dniach, które nadchodzą, ciało Chrystusa nauczy się nowego wymiaru swego chodzenia z Panem. Jeśli chodzi o zaopatrzenie, musimy zrozumieć, że łaska porusza się w okresach, a nie sekundach. Gdy Pan uczynił Ziemię, powiedział, że Słońce, Księżyc i gwiazdy będą oddzielać dzień od nocy, aby były znakami do oddzielania pór, dni i lat! (Rdz. 1:14). Pan nadal działa w taki sposób. Nie według: „Panie, potrzebujemy tego teraz” lecz raczej „Potrzebuję tego w tym okresie, Panie”.

Na przykład: Pewna fryzjerka, która obcinała mi włosy, zamknęła firmę. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ od 4 lata zabierałem tam naszego syna, który jest upośledzony umysłowo, (ma 32 lata), więc nagle musiałem znaleźć miejsce dostępne dla upośledzonego, gdzie byłby personel chętny do ścinania włosów z 'ruchomego celu’. (Chris nieustannie mówi w czasie tego zabiegu i nie zawsze trwa nieruchomo.)

Wiedząc, że 2Ptr 1:3-4 mówi, że „WSZYSTKO, co jest potrzebne do życie (zaopatrzenie) i pobożności (czego potrzebuję do wzrostu w Nim) zostało już mi udzielone”, szukam łaski, myśląc, gdzie Ojciec to umieścił.

Właśnie w takim czasie, otwieram szeroko oczy i uszy, rozważam wszystko i czekam. Zastanawiałem się nad innym miejscem w mieście, lecz wyglądało tam bardzo kobieco, oferując opalenizny i takie tam, więc nie było to miejsce dla mnie czy Chrisa. Włosy rosły mi i powiedziałem Ojcu, że potrzebuję znaleźć jakieś miejsce, lecz trzymałem to dla siebie, oczekując, że łaska objawi się sama.

W zeszłym tygodniu „przypadkiem” byłem w lokalnej restauracji z hamburgerami i lodami, i kobieta tuż obok mnie rozmawiała z nastoletnim chłopakiem za ladą, który robił tam napoje. Powiedział, że potrzebuje fryzjera a ta kobieta opowiedziała mu o jednym takim zakładzie, który jest bardziej skierowany na mężczyzn niż kobiety, gdzie się znajduje i tak dalej.

Poprosiłem ją o więcej informacji na ten temat, a ona uznała, że będzie to doskonałe miejsce dla mnie i Chrisa. Wczoraj poszedłem tam przekonany, że jest to zakład, który został nam udzieliłoby przez łaskę. I rzeczywiście, było to miejsce dostępne dla upośledzonych, a właścicielką jest – uwaga – kobieta, której matka pracuje w tej samej firmie zajmującej się upośledzonymi ludźmi, którzy mieszkają w wielu domach po kilka osób wraz z opiekunami, która zajmuje się Chrisem. Dobrze idzie jej obcinanie włosów ze stale ruszającej się głowy, nie krępują jej niepełnosprawni i wykonała znakomitą robotę na mojej głowie … dzięki Ojcze za to objawienie łaski.

Inny przykład: W Księdze Dziejów Apostolskich 16:6 Paweł podróżuje ze wschodu na zachód (na mapie jest to z prawej na lewo) przez geograficzny obszar, który współcześnie jest Turcją, starając się skierować na lewo i dotrzeć do wybrzeża. Dwukrotnie, w wersach 6 i 7, jest napisane, że Duch Święty nie pozwolił mu iść w tym kierunku.

Tak jest, gdy nieustannie otrzymujesz „nie”, bądź plany nie wypełniają się, a Pan jeszcze nie objawił ci, gdzie On chce, abyś się udał czy co masz zrobić. To jest frustrujące, gdy Pan mówi „nie” i nie faje żadnych dodatkowych informacji!

Tak więc, Paweł i jego grupa zrobili to, co wiedzieli, że mają zrobić to znaczy utrzymywać kierunek, w którym zmierzali. Zrobili to, co było właściwe w naturalnym wymiarze i równocześnie szukając objawienia łaski. W końcu w wersie 8 czytamy, że, nie mogąc się zwrócić w lewo wzdłuż drogi, którą przebyli, dotarli do Troady, gdzie skończyła się ziemia, którą podróżowali przez całą Turcję, dalej nie było już lądu.

Tej właśnie nocy Paweł zobaczył w wizji/śnie jakiegoś mężczyznę, Macedończyhka w Grecji, który poprosił go o przyjście, przez co oni zrozumieli, że Pan objawił im łaskę.

Oba przypadki pokazują zaopatrzenie w łaskę i oczekiwanie na jej objawienie. Zaopatrzenie już tam było, była to tylko kwestia przyzwolenia na objawienie, pozostawiając to w rękach Ojca aż do tego czasu, tej pory.

Właśnie to miałem na myśli, pisząc o okresach (porach), a nie sekundach. Gdy żyjemy zgodnie z Bożymi porami, znajdujemy zaopatrzenie, gdy po prostu wchodzimy w to, co On przygotował… Wraz z Barbarą żyjemy w ten sposób przez całe nasze życie, lecz wielu chrześcijan przyzwyczajonych jest do naciskania i naciskania, błędną sądząc, że Ojciec chce, abyśmy tacy byli – nie jest to ani wiara, ani łaska.

Uczmy się chodzić z Bogiem zgodnie z porami i pozwólmy Mu objawiać Jego zaopatrzenie i wyznaczać kierunek. W nadchodzącym czasie będzie to stawać się coraz bardziej realne dla ciała Chrystusa.

Kilka najbliższych wydarzeń:

Czerwiec – Phoenix, Arizona, 1-3 czerwca. Kontak z Jakubem przez : jb4re @ cox.net

Wrzesień- jedziemy z Barb do Wilna na Litwie na nasze drugą konferencję tam 7-9 września. W poprzednim roku Pan naprawdę namaścił spotkania Swoją obecnością i bogactwem całego tygodnia, społecznością obozu, jedzeniem, nauczaniem, po prostu bogactwem w Duchu.

Zachęcam was również do poświęcenia swego czasu na biblijną szkołę on-line video. Te lekcje dadzą wam dobrze ubite poznanie Pana i zobaczycie jak spójne są Stary i Nowy Testament, zrozumiecie lepiej nauczanie Jezusa a wiele 'białych plam’ zostanie zapełnionych. Poniżej nowe 2 płyty CD z tej serii na obecny miesiąc. Koszt każdej to 12$, pocztą.

————————————————————————————

New cd/MP3 series:

 

The Millennium: What to expect for 1,000 years

What will we be doing for that 1,000 years? What will the climate of earth be like? What geological changes will happen to the planet? What does it mean to have the devil bound for 1,000 years? Will people be born in that time? Will people be able to refuse the Kingship of Jesus? Why is Satan loosed at the end of those years? How will the earth be politically structured with Jesus as King? These and many more questions are answered in this exciting series about the next age to come.

Balanced Biblical Prosperity 2: The 3 things Jesus said you can do with money

Continuing this 3 part series this month: Hidden within one of Jesus’ parables are keys to living a balance between God’s will and our own abilities in dealing with money and making plans for the future. How much is up to Him and how much is my ability and my decision? Making decisions about schooling and training, investing or looking for the miracle 'big one’ that changes everything, this job or how to bring that God inspired idea to market – how do you determine where the Lord is leading you? This series will help you know what the Lord expects, as you learn about the 3 things Jesus said you can do with money.

Thank you for your support. Your prayers and financial gifts keep us going, and I pray for your prayer requests you write in on our return envelope- lifting you up as you life up us!

Blessings, John

оптимизация сайта seo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.