Nowości z Nepalu_kwiecien/maj

Living Hope Church Ministry

Wiadomości marzec-kwiecień 2012

Co dzieje się w Living Hope Church (Kościół Żywej Nadziei).

Nasz kościół, Living Hope Church, dziękuje Wam za modlitwy. Cieszy nas to, że możemy Was poinformować o tym, że nasza służba wzrasta zarówno co do jakości jak i ilości. Jedna rodzina, Tamang, przyjęła Chrystusa w zeszłym tygodniu. Mają troje dzieci, ojciec jest robotnikiem budowlanym. Matka miała demona, po modlitwie została uwolniona a cały ten dom przyjął Zbawienie. Bóg działa w życiu ludzi tutaj, w Nepalu.

Pastor Prem Tamang zachęca swoje zgromadzenie do wierności w oczach Pańskich. Naucza na temat ofiar i dziesięciny. Skupił się na „czczeniu Boga ofiarami i dziesięcinami”.

Kościół Living Hope wydzierżawił ziemię pod ewentualną budowę na pięć lat. Ziemia kosztuje około 30.000-35.000$

Vurko (pudełka/naczynia na dary)

Po dłuższym okresie modlitwy i postu postanowiliśmy wprowadzić system zbierania funduszy zwany tutaj: „Vurko”, aby zebrać środki na tą ziemię (co oznacza zebranie darów od każdej rodziny ze zboru). Przekazujemy każdej rodzinie w zborze jedno pudełko/naczynie. Często niedbale wydajemy pojedyncze grosze, lecz jeśli zostaną one przyniesione do domu Pańskiego, mogą być wykorzystane na Chwałę Pańską. Idea polega na przynoszeniu pojedynczych groszy, aby je Bóg rozmnożył (Mal. 3:10).

Spacery z modlitwę o tą ziemię.

Pastor zachęca swoje zgromadzenie do modlitwy o ziemię dla kościoła.

Każdego czwartku w nocy chodzimy na to miejsce i modlimy się o ziemię. Módlcie się o to, aby Living Hope Church, aby wzrastał w duchu i ilości, jak również właśnie o tą ziemię.

 Wojownicy modlitwy w kościele.

Ram Rai wraz z żoną są wstawiennikami w Living Hope Church. Niemal każdy dzień spędzają na modlitwie o służbę kościoła i ziemię. Ram Rai jest pracownikiem budowlanym. Mają dwoje dzieci, syna i córkę. Kusum Tamang (po lewej) również jest wojownikiem modlitwy o kościół. Również spędza codziennie czas w Panu za swoje zgromadzenie, dzięki czemu wiele dusz przyjmuje Pana jako swego Pana i Zbawiciela. Królestwo ciemności kurczy się, a Królestwo Światłości powstaje do Jego chwały.

Niektóre potrzeby modlitewne:

1) Módlcie się o Living Hope Church, o jego wzrost duchowy i liczbowy.

2) Modlimy się o ziemię dla kościoła, jej koszt 35.000-40.000$

3) Módlcie się o instrumenty muzyczne dla kościoła.

4) Módlcie się o pastora i liderów.

5) Módlcie się o pracę poza zborem.

Każdemu błogosławiącemu nas dziękujemy.

Więcej informacji można otrzymać:

Donggrace @ ymail.com     lub       premdmjn @ gmail.com

W Nim

Living Hope Church

deeo.ru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.