JOM_04.12.07 Przyjmij Łaskę#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


04.12.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Przyjmij łaskę


   Przez Niego otrzymaliśmy łaskę (Bożą niezasłużoną przychylność)
i [nasze] apostolstwo, abyśmy dla imienia jego        
przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody
(Rzm. 1:5 AMP –
rozszerzone tłumaczenie Biblii).


   Czy chcesz widzieć więcej Bożej przychylności w swoim życiu?
Przyjmij Jego łaskę. Łaska jest Bożą przychylnością, lecz jest również
nadnaturalnym uzdolnieniem. Gdy masz Bożą łaskę i przychylność, uzdalnia
cię ona do osiągnięcia większych rzeczy i bycia bardziej skutecznym zarówno
w twoim osobistym życiu jak i w budowaniu Królestwa Bożego. Ten wers
mówi, że Boża łaska uzdalnia nas do promowania posłuszeństwa wiary
i czynienia uczniów wśród licznych narodów. Być może
nie jesteś w stanie iść dziś do wszystkich narodów, lecz możesz wpływać
na życie ludzi wokół ciebie. Możesz „promować wiarę” żyjąc życiem
miłości. Bóg chce uzdolnić ciebie przy pomocy Jego Łaski, abyś mógł
okazywać miłość i zachęcać ludzi swoim życiem – współpracowników,
rodzinę, przyjaciół. Dziś przyjmij łaskę przez proste otwarcie serca
i dziękowanie Mu za nią. Dziękuj Panu za Jego łaskę, która cię uzdalnia.
Dziękuj Mu za dar wiary, która działa przez miłość. Gdy Przyjmiesz
Jego Łaskę, będziesz odczuwał Jego wzmocnienie i ruszysz do przodu w przychylności
i błogosławieństwie, które On ma dla ciebie przygotowane!

  
Modlitwa na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękuję
Ci za Twoją obietnicę łaski dla mnie. Dziękują Ci za niezasłużoną przychylność
i umacnianie mnie przez Twoje Słowo. Teraz przyjmują Twoją łaskę i proszę,
aby Twoja miłość, aby przepływała przez moje życie. W Imieniu Jezusa. Amen.

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.