Moc i pokój Ducha Świętego

Ron McGatlin

(Uwaga: proszę przeczytać ten tekst z modlitwą, uważnie, poświęcając czas na słuchanie głosu Pana przez Ducha. Proszę również zrozumieć, że to słowo nie dotyczy przyszłego życia, lecz dotyczy Królestwa Bożego przychodzącego na ziemię teraz, w tym życiu – Ron).

Wejście do rzeczywistości Ducha jest krokiem wyjścia z wrzawy stresującego życia w upadłym świecie. Jest to krok w stronę nieskończonej mocy i pełni pokoju. Jest to miejsce, w którym nie ma już poszukiwania, wszystko zostało znalezione, miejsce dotarcia do odpocznienia Bożego. Każdy cel czy zadanie jest już wykonane i wypełniło tą chwilę, o której jest mowa. Każda góra sprzeciwu wobec Bożego planu jest usunięta i staje się równiną. Nie ma żadnych przeszkód na drodze Ducha PAŃSKIEGO.

Pokój jest mocą i radością w odpocznieniu na łonie Bożym, na skale wiecznego fundamentu nieskończonego życia.

Bóg wyciąga do nas Swoją rękę przez zasłonę między naturalną, a duchową rzeczywistością.

„Przyjdź do Mnie”. „Chodź ze Mną” – mówi PAN. „Weź moją rękę i przejdź przez tą zasłonę do Mnie do rzeczywistości wiecznego Ducha życia, teraz i na zawsze. Nie ma końca Mojego życia, Mojej miłości i Mojej mocy, od wieków na wieki. Żyj we Mnie teraz w miejscu z Ducha do Ducha. Już nie jako dziecko, lecz jako Syn mojej miłości, przyjmij dziedzictwo przygotowane dla ciebie przed powstaniem czasu. W tym miejscu na zawsze znajdziesz odpocznienie w Mojej nieograniczonej mocy i miłości. Nigdy tego miejsca nie opuścisz. Możesz budować się w sile i potędze Mojej mocy tak, jak to robi ktoś, kto wznosi się na wietrze i podróżuje w mocy Mojego Ducha”.

Widzę obraz rodowitego Amerykanina pędzącego na grzbiecie wspaniałego konia. Ci dwaj stają się jedno w każdym kolejnym ruchu, tak że słowa nie są potrzebne, aby skoordynować ich pełne mocy ruchy

To miejsce odpocznienia w pokoju i mocy jest wewnątrz. Jest to życie i chodzenie w Duchu Bożym. Jest to miejsce Ducha odpocznienia na tronie Bożym, wieczna siedziba wszelkiej mocy i miłości i mądrości wnoszących wszelki pokój i radość – miejsce sprawiedliwości, gdzie wszystko jest dopasowane do doskonałej sprawiedliwości Bożej.

A oto tajemnica

Poszukiwacze kręcą się w poszukiwaniu tutaj tej doskonałej perły, niezepsutego skarbu czystego życia. Niektórzy szukają w nieskończoność rzeczywistości Bożej i znajdują tylko chwile czy próbki woni Jego obecności wśród rozbitych kawałków kruchości i niedojrzałości. Humanistyczne, religijne zasady i demoniczne duchy czarów wchodzą na wiatrach pożądliwości, dziecięcego buntu, konkurując z Duchem Bożym w sercach ludzi, przykrywając i myląc poszukiwaczy prawdy. Całe to zamieszanie ma miejsce, podczas gdy to, czego się szuka, doskonała perła i bezcenny skarb jest tylko o jeden wewnętrzny krok dalej.

Jest to krok dokonany przez zasłonę między tym życiem w stronę pełni życia w Duchu i chodzenia w Duchu. Życie w Duchu jest wewnętrznym odpocznieniem w Bogu. Chodzenie w Duchu to życie Boże w nas, które promieniuje z nas i zajmuje naturalny świat wokół nas.

Przejmowanie królestw tego świata

Piekło czy Hades wzięły w posiadanie świat wokół nas i zbudowały silnie ufortyfikowane mury, aby więzić wszystkich, którzy zostali złapani w jego ciemności. Grube bramy są jedyną drogą wyjścia z niewoli Piekła na ziemi, które okrada i niszczy ludzi tego świata.

Hades jest miejscem duszy, która oddzieliła się od życia w Duchu i od chodzenia w Duchu Bożym. Ciemność piekła (Hadesu) czy demony nie mają absolutnie żadnej mocy nad swoją własnością. JEDYNA moc jaką sobie uzurpują i otrzymują jest osiągalna przez ludzi. Wszelkie moce ciemności zostały na zawsze pokonane przez Chrystusa Jezusa. Ludzkie istoty, które stworzone zostały na obraz Boga i otrzymały panowanie nad ziemią, zostały zwiedzione przez swój własny bunt i tą moc niebios zainwestowaną w nich, dały przeciwnikowi.

Demoniczne duchy ciemności udające aniołów światłości przypuściły masowe kapanie, aby zwrócić ten świat w stronę zwiedzenia obiecanymi przyjemnościami fascynującego pożądliwego życia. W wyniku tego siła niebios, która są pod panowaniem ludzkości na ziemi jest wykorzystywana do życia samouwielbienia jak niezależnych bożków w tym życiu, z dala od Prawdziwego Boga Niebios i ziemi. Daje to diabłu możliwość chwytania ludzi w niewolę ciemności.

Wielkie fałszywe religie obiecują niebiosa w zamian za duszę ludzi i biorą ich w niewolę tej fałszywej chwały ciemności. Moc z nieba jest obiecywana przez różnego rodzaju czary od intelektualnej akceptacji nauki New Age do voodoo i czarownictwa, często pokrytych miliardami religijnych form i intelektualnego, humanistycznego skupionego na człowieku uwielbienia a związanych z odrzuceniem prawdziwego Ducha Bożego. Hades to piekło na ziemi, teraz. Jest to miejsce duszy oddzielonej od Boga i wziętych do niewoli przez ciemność.

Jezus mówiąc do Piotra, powiedział, że bramy Hadesu nie przemogą kościoła, powołanego zgromadzenia ludzi, który on buduje.

Mat. 16:18-19: „A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie„.

Skała, do której odnosił się Jezus to objawienie Jezusa jako SYNA BOŻEGO, który ma całą moc i wszelką władzę do pokonania bram Hadesu i uwolnienia niewolników, aby żyli i chodzili w Duchu Bożym, teraz i rządzili jako współdziedzice z Chrystusem, Synowie Boży z Chrystusem przez Świętego Ducha Chrystusa w nas.

Mamy klucz do królestwa, jeśli weźmiemy Go za rękę i wejdziemy przez tą zasłonę do rzeczywistości Ducha, aby żyć przez Ducha i chodzić w Duchu. Przechodzenie przez zasłonę jest ostatecznym oczyszczeniem z zepsucia tego życia. Jest to wejście do życia Nowego Jeruzalem w Duchu, do którego nie wejdzie nic, co zanieczyszcza. Jest to jedność z Bogiem w czystym świetle Bożym.

Z tego miejsca, podróżując na wietrze Ducha, możemy z pełnym pokojem i skrajną mocą Boża atakować bramy Hadesu, prezentując życie absolutnej czystości i świętości w potężnej pokornej mocy, tak aby każde dzieło i słowo nasze niosły siłę Chrystusa i władzę całych niebios, dzięki czemu niszczona będzie niewola, a więźniowie uwalniani, aby mogli wrócić do Boga, który ich uczynił.

Iz 61:1: „Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i otworzył więzienie tym, którzy są związani„.

Miej świadomość tego, że nie wszyscy wyjdą. Są tacy, którzy kipią ze złości w bramach Hadesu i nie skierują się do otwartych bram ku światłu Bożemu. Nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego w niektórych jest ta iskra, która rozpali ich dusze od wewnątrz, gdy w bramie zapłonie światło i oni ruszą ku temu światłu. Ci, którzy mają tą iskrę w sobie będą wychodzić do cudownej rzeczywistości prawdziwego Boga w prawdziwym świetle niebios na ziemi teraz.

Dążcie do miłość, ona nigdy nie zawodzi,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.net

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.