Category Archives: McGatlin Ron

DUCHOWE ŻYCIE POZA GRANICAMI

Ron McGatlin
12 października 2023

ŻYCIE DUCHOWE POZA GRANICAMI (WSTĄP i OŻYJ)

„WSTĄP I OŻYJ”
Wezwanie Boga jest dziś głośne i wyraźne: „WSTĄP DO NIEBA i OŻYJ w Duchu!”
Duchowa zimna wojna dobiegła końca. Letnie jest nie do przyjęcia. NIE MA złotego środka i ŻADNEGO kompromisu. Czas szkolenia się skończył i to nie są ćwiczenia!

Wszystko, co było wcześniej, skupiało się na tym „Dniu Pańskim”.
Dolina cienia śmierci stała się doliną wyschniętych kości. „Czy te kości mogą żyć?” (Ps 23), (Ez 37:1-14).
Duchowo rozproszeni, letni umarli byli i powracają do połączonych, pełnych żywych ciał jako armia Boga pod przewodnictwem Chrystusa Jezusa, naszego Pana i Króla.
Przeszłe przebudzenia, wylanie Ducha, a nawet konflikty i wojny, wszystko to było częścią doprowadzenia nas do tego miejsca spełnienia. Rosnące objawienie i odnowienie od Boga w ciągu ostatnich pięciu stuleci nabrało tempa i radykalnie zmieniło świat.
Krótko mówiąc, radykalna zmiana resztki prawdziwych dzieci Bożych polegała na przejściu od życia w oparciu o ludzkie zrozumienie i religię do życia w Duchu i przez Ducha.

Jednakże systemy upadłego świata poszły na oślep do intelektu i zrozumienia wszystkiego poprzez ludzkie rozumowanie bez Boga. To jest rezultat życia z Drzewa Wiedzy, a nie z Drzewa Życia. (Księga Rodzaju 2).
Drzewo życia żyje w Duchu Bożym i w Nim. Jest to boska, intymna, osobista relacja miłości polegająca na obcowaniu z Bogiem Duchowym. To otrzymanie Jego przywództwa, mądrości i mocy Ducha Świętego we wszystkich sprawach życia na tym świecie.

Wezwaniem Boga dzisiaj jest wzniesienie się z naturalnego życia ludzkiego z Drzewa Poznania do nadprzyrodzonego życia Ducha w miłości z Bogiem jedzącym z Drzewa Życia. W Duchu Bóg pokaże nam przyszłe rzeczy i wskaże nam kierunek w naszym codziennym życiu. Poprowadzi nas we współpracy z Nim przez bieżące sprawy i najważniejsze zmiany, które nas czekają.

Potem ujrzałem, a oto drzwi w niebie otwarte. A pierwszy głos, który usłyszałem, był jak trąba mówiąca do mnie: „Wstąp tutaj, a pokażę ci, co musi się potem wydarzyć”. Natychmiast byłem w Duchu; a oto tron ustawiony w niebie i Ktoś zasiadający na tronie” (Obj 4:1-2).

W Biblii mężowie Boży często mówią o byciu „w Duchu”. Wydaje się, że zostali podniesieni wyżej w Duchu, aby widzieć i doświadczać nadprzyrodzonych rzeczy i wydarzeń. Doświadczają wyższej rzeczywistości duchowej niż rutyna codziennego życia.
To dzięki Duchowi istniejemy. Oprócz tego, że po prostu istniejemy w Nim, możemy także „chodzić w Duchu” i doświadczyć nadprzyrodzonej rzeczywistości widzenia, słyszenia i otrzymywania tego, czego nie możemy doświadczyć w naturze.

Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Gal 5:25).

Continue reading

Przebudzeni alarmem pożarowym

Logo_McGatlin

By Ron McGatlin

Czy byłeś się kiedyś w wygodnym hotelowym pokoju, gdy nagle w środku nocy odezwał się bardzo głośny sygnał alarmu pożarowego? Równocześnie, wraz z przenikającym głośnym dźwiękiem, zaczęły migać czerwone światła.

Bez względu na to jak głęboki był sen, budzisz się całkowicie świadomy, w panice, serce i umysł szaleją, starając się zorientować, co się rzeczywiście dzieje, podjąć szybko jakieś decyzje, co dalej robić.

Z pewnością nie jest to ulubiona przez nas forma pobudki. O wiele bardziej wolimy łagodne przebudzenie wraz z pierwszymi promieniami dnia stopniowo wnikającymi do wygodnej sypialni. Może jeszcze kilka minut przewracania się z boku na bok w pół śnie, pół modlitwie, po czym powolne siadanie z długim ziewnięciem i przeciąganiem.

Od jakiegoś czas Bóg wzywa swoich ludzi do obudzenia się.

Światło Boże wzrastało jak brzask dnia przez długi czas. Jak cudowne jest to, że wielu z Jego wybranych ludzi obudziło się wraz z pierwszymi promieniami, że tak powiem. Wstali do pełnego światła przebudzeń i odnowień królestwa, wypływających z obecności Boga wśród Jego przebudzonych ludzi. Światłość wylań Ducha w różnych miejscach i obszarach świata przyniosła radosne, silne i świeże życie dla tych, którzy już całkowicie obudzili się w duchu do życia w Chrystusie i do życia Chrystusa w nich przez Ducha Świętego.

Niemniej, wielu, o ile nie większość, wierzących nada trwa w głębokim duchowym śnie, choć natężenie światła wzrasta. Nie dotarło do nich o wiele jaśniejsze światło, ponieważ przykryli głowy swoim religijnym kocem tak, że nie przebije się nawet w południe nowe światło Boże.

Osobiście jestem pewny tego, że jest to san większości wierzących religijnie usystematyzowanego kościoła na świecie, a w szczególności w Ameryce i zachodnim świecie. Dosłownie mnóstwo ludzi żyje w duchowym ubóstwie pod przykryciem narzuty z pachtworka poszywanego z kawałków biblijnych prawd i z doktrynalnymi ciemnościami, co powoduje, że nie są w stanie obudzić się i zobaczyć chwałę Bożą świecącą tego dnia.

Znają stare biblijne historie o cudownym działaniu Boga przez proroków i patriarchów. Znają wspaniałe dzieła Jezusa i Jego uczniów w pierwszym wieku. Mocno wierzą, że kiedyś w przyszłości znowu będzie to możliwe. Śnią w głębokiej drzemce o tym, jak cudownie musiało być w przeszłości i jak cudownie będzie w kiedyś w przyszłości. Niemniej, całkowicie przespali dzisiejszy dzień i cudowne dzieła Boga poruszającego się w Jego ludzie na ziemi DZIŚ. Diabeł ma zgodę dalej psuć nasze miasta, niszczyć nasze rodziny i trzymać w więzach ludzi na całym świecie.

Continue reading

Przeprowadzka z Babilonu do Nowego Jeruzalem

Logo_McGatlin

Ron McGatlin

Prawdopodobnie większość czytelników ma świadomość tego, że wszyscy jesteśmy na pewnym etapie duchowej drogi. Z miejsca, w którym byliśmy, zmierzamy do miejsca, w którym nie byliśmy wcześniej. Abraham został wezwany, aby opuścił swoją rodzinną ziemię i szukał miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Od tego czasu uczniowie Boży poruszają się w duchowej podróży ku duchowej rzeczywistości tego Miasta Bożego

Tak naprawdę to ta podróż oznacza przemianę w czyste miasto Boże. Chodzi o nasze dochodzenie do jedności z Bogiem. Do zamieszkiwania Ducha Bożego w nas, jako pięknej, czystej i świętej Oblubienicy, ozdobionej Bożymi darami miłości, w doskonałej jedności i relacji. To Bóg z człowiekiem, który przebywa w Jego świętym świetle tam, gdzie nie ma ciemności i nic, co by zanieczyszczało. To jest miasto Boże, Nowe Jeruzalem – wzór życia duchowej żony Ducha Bożego przebywająca w Jego chwale.

Obj 21:9-11

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę i oblubienicę, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą”.

Obj 21:2-4:

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”.

Heb 12:22-24:

Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla”.

Continue reading

Z niewoli do Królestwa Wolności

Logo_McGatlin

Ron McGatlin

Niewola i niewolnictwo wkradają się do wszystkich narodów Świata. Jak ciemny balon czarnej mazi podnosi się potwór, jakby z oceanu głębokiej ciemności, wznosząc się nad wybrzeżami kultur i społeczeństw, aby pochłonąć i wziąć w niewolę wszystko, co się znajdzie w jego zasięgu. Pierwszym celem wykorzystania przez tego potwora niewolnictwa są etniczne mniejszości, kobiety i dzieci.

Obecna fala zła, bezbożnych religijnych i politycznych tworów, przetaczająca się przez ziemię, stara się zdobyć władzę i natychmiast wykorzystuje mniej wpływowe mniejszości. Jest to zorganizowane, duchowe, ogólnoświatowe działanie zła starające się przykryć całą ziemię ciemnością.

Niektóre wschodnie sekty walczą o to, aby przez zastraszanie przy pomocy terrorystycznych aktów, przejąć polityczną władzę. Gdy już raz uzyskają ją, uciskają bądź niszczą inne grupy i sekty, które nie zgadzają się na to, aby stać się poddanymi niewolnikami.

Sekty powstają przeciwko sektom, plemiona przeciwko plemionom, aby rozlewać krew bliźnich, grabić ich własność i posiadłości. Wygląda to tak, jakby świat pogłębiał się w szaleństwie, wiedziony przez demony, a celem jest zniszczenie na powierzchni Ziemi wszystkiego, co dobre. Prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym zjawiskiem jest to, że Jezus oraz wszystko i wszyscy, ktokolwiek wzywa imienia Jezusa, staje się celem mocy zła. Zarówno świeckie jaki i religijne grupy czasami skupiają się na prześladowaniach i zniewalaniu chrześcijan, i starają się zniszczyć chrześcijaństwo.

Nigdy jeszcze dotąd nie było na taką skalę seksualnego handlu dziećmi oraz wielu innych form dotkliwego zła rozprzestrzeniających się jak plaga wśród krajów. Ciemność korupcji wkrada się do każdej rządowej instytucji, zaczynając od rządów państw, a na rodzinnych strukturach kończąc. W pewnym stopniu tej pladze ciemności, która prowadzi do niewoli, uległy wszystkie mass media, systemy edukacji i religijne instytucje.

Continue reading

Nadnaturalne czyszczenie

 Ron McGatlin

Bóg przygotowuje czystych i świętych ludzi królestwa, ludzi całkowicie oczyszczonych z ciemności, która spoczęła na tym świecie. Prawdopodobnie nie ma na tym świecie nikogo, kto nie byłby w jakiś sposób dotknięty zepsuciem królestwa ciemności wypuszczonego na Ziemię. Ciemność została spuszczona wraz z upadkiem Adama i trwa do dziś, a przejawia się to w postaci bezbożnego postępowania ludzkości.

Nie ma naturalnej siły, która mogłaby w pełni usunąć skutki działania zatrucia złem dusz ludzkich. Jedynie nadnaturalne dzieło Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego może dostarczyć krwi Jezusa przelanej na krzyżu i zmartwychwstałego życia Chrystusa Jezusa, aby całkowicie oczyścić i odnowić czysty święty lud na ziemi – ludzi według Bożego serca chodzących Jego drogami, według Jego Ducha.

Nawet najlepsi spośród nas mogą potrzebować głębszego oczyszczenia od wtrąceń upadłej, naturalnej, ludzkiej mądrości i wykrzywionych religijnych wierzeń, które wpływają na nasze dusze i ograniczają nasze duchowe możliwości, abyśmy stali się w pełni dojrzałymi synami Bożymi. Najważniejszy proces oczyszczenia już zaczął przygotowywać duchowych wojowników królestwa, którzy będą częścią powracających do królestwa naszego Boga królestw tego świata. Od początku do końca ten proces jest poza jakimkolwiek zasięgiem naszych naturalnych, ludzkich zdolności czy możliwości.

Continue reading

Ojciec w Chrystusie w nas

Ron McGatlin

W tym artykule Bóg nie mówi do nas o jakichś teologicznych znaczeniach czy religijnej prawdzie o naszej pozycji, lecz mówi o praktycznej rzeczywistości duchowego doświadczenia teraz, w obecnym czasie. Religijne i świeckie kształcenie mogło zagłuszyć w niektórych z nas doświadczenie pełni życia w Duchu.

Budzi się świadomość rzeczywistości Ojca Boga obecnego w nas teraz. W przeszłości było takie duchowe przebudzenie rzeczywistości Chrystusa w nas przez Ducha Świętego. Teraz, w tym obecnym okresie, istnieje realne doświadczenie Ojca w Chrystusie, przebywającego w nas przez Ducha Świętego. Jest to coś znacznie więcej niż objawienie Ojca w nas przez Ducha. Jest to doświadczenie duchowej rzeczywistości życia Ojca, manifestującego się w Jego ludzie na ziemi. Celem służby Jezusa Chrystusa i punktem centralnym było i jest zabrać nas do Ojca. To z naszego Ojca emanuje wszystko. Stawanie się jedno z Ojcem Bogiem w Chrystusie przez Ducha Świętego jest najwyższą klasą życia na ziemi. Wszelka jedność na ziemi zaczyna się od stawania się jedno z Bogiem, od stawania się częścią Rodziny Bożej w praktyce codziennego życia.

Continue reading

Przezwyciężeni miłością Boża, oczyszczeni ogniem Bożym

Ron McGatlin

Boże mój, Boże, czemu Twój lud, Twoje stworzenie, odrzucili ciebie i odwrócili się tyłem do Twojej miłości, miłości, która jest daleko ponad wszystkim i ponad wszelkim zrozumieniem i poznaniem i siłą w całym Twoim stworzeniu?

Im dłużej żyjemy i im bliżej wchodzimy w osobistą relację z Bogiem, tym bardziej przestajemy istnieć my, a tym więcej żyje On.

Moim drodzy przyjaciele, jesteśmy jak martwy człowiek bez życia i jak pusty karton czy skorupka wypełnione życiem kogoś innego – życiem Ducha Bożego. Każda zawiła część naszego jestestwa staje się pełna życia jedynie czystym, świętym pełnym chwały życiem Chrystusa Jezusa – nie mając niczego z siebie, a mając wszystko z Niego, zamieszkującego w tym cudownie stworzonym, ziemskim naczyniu, przygotowanym do zamieszkiwania przez Boga.

Moi przybrani synowie i córki Boże czas nadszedł; ten sezon jest już tutaj, aby pochłonął nas całkowicie ogień Jego miłości. Nie ma miejsca w naszych cudownie przez Boga stworzonych ludzkich ciałach, duszach i duchach nawet na najmniejszego zabarwienie upadłą naturą Adama. Nie ma miejsca na nasze życie, choćby śladu grzechu czy minionych zranień. Nasz Uzdrowiciel, Ten, który nas oczyszcza, przyszedł jako pochłaniający ogień, aby stworzyć z nas nowe stworzenia w Chrystusie Jezusie przez Swego Ducha Świętego.

Continue reading