Nepal – sierpień w Living Hope Church_1

Ewangelizacja

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt. 28:19-20).

Drugiego dnia 2 grupy ruszyły na dzielenie się Ewangelią 'do drzwi do drzwi”. Każda grupa rozdała około 100 traktatów, a wieczorem był czas ewangelizacji dla mas, w czasie której dzieliliśmy się ewangelią pośrednio przez taniec, pantomimę i śpiew. Musimy przyznać, że ludzie otwarcie przyjmowali miłość Chrystusa, którą dzieliliśmy się z nimi.

 

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.