Objawienie jedności_2

 

Kriston Couchey
Tłum.BM

Objawienie jedności_1

W miarę, jak to objawienie się rozwija, Ojciec adresuje je już nie tylko do mnie osobiście, ale do każdego doświadczającego przemiany czasów. Znów przekazuję je jako wyrocznia Pana, do czego też jesteśmy zachęcani przez Piotra (1Pt 4:11).

Połączenie Nieba i Ziemi

Ci, którzy stają się jedno ze Mną są Nowym Jeruzalem, Oblubienicą, którą wybrałem, aby zamieszkać w niej i pośród niej. Ci, w których Ja mieszkam jako jedno z nimi są Moimi drzwiami na ziemi. Są moimi synami, otwartymi niebiosami, przez które mówię kim jestem wszelkiemu stworzeniu. Ponieważ oni są we Mnie, Ja jestem ich drogą do królestwa niebios. Ponieważ moi synowie są we Mnie a Ja w nich, niebo i ziemia łączą się bezustannie. Moi synowie są miejscem spotkań nieba z ziemią, a ponieważ zasiadają w Niebiosach we Mnie, sprowadzają rzeczywistość nieba na ziemię. Niebo to po prostu Jedność ze Mną. Ludzie mówią o pójściu do nieba, ale Moim odwiecznym planem było, żeby niebo przyszło na ziemię.
Niebo już częściowo dotknęło ziemi w przeszłości, gdy Mój Duch poruszał się w ludziach i poprzez nich. Resztka Mnie stała się otwartym niebem dla mnie, abym mógł dotknąć ziemi. Moc i Życie, jakie płynęły z tych spotkań ze Mną w przeszłych wiekach stopniowo zmieniały mój lud i kontynuowały proces dojrzewania przez całe pokolenia. To również zmieniło bieg dziejów. Niewielu rozumie sposób, w jaki się poruszam i rozpoznaje mnie w Moich błogosławieństwach.
Te ostatnie Moje poruszenia zostały powykręcane przez mądrość i pracę ludzi, którzy szukali Moich korzyści, ale nie starali się poznać Mnie w pełni w tych poruszeniach i oddać Mi chwałę. Religia oddziela mnie od moich działań, korzyści i błogosławieństw. Ale JESTEM odkupieniem, JESTEM uzdrowieniem, JESTEM uwolnieniem, JESTEM życiem, JESTEM łaską, Ja JESTEM prawdą, jestem źródłem i pokarmem dla wszelkiego stworzenia. JESTEM dopełnieniem wszystkich rzeczy na niebie i na ziemi. Oprócz Mnie nie masz nic.

Moc nadchodzącego czasu

Moja Chwała osłoni Cię a serca ludzi zostaną obnażone przed Moją chwałą. Ludzie albo będą działać w strachu przed Moją chwałą, albo się ukorzą i przemienią w Mojej obecności. To jest chwała, o której wielu prorokowało, i Moi synowie powstaną w Mojej chwale, która będzie w nich i ponad nimi. Udzielam mocy na nadchodzący czas tym, którzy są jedno ze Mną. Dary i namaszczenie mojego Ducha są „smakiem” mocy tego czasu, który nadchodzi. Bycie jedno ze Mną, to przechodzenie od darów i namaszczenia do bycia miejscem przebywania Mojej chwały. Przejdziesz od „smakowania” do „ucztowania”.

W części doświadczyłeś nadprzyrodzonego poznania i proroctw, ale to, co jest częściowe odchodzi, żeby mogło nadejść to, co doskonałe. Moi synowie będą wiedzieć tak, jak zostali sami poznani. Tam, gdzie będą posłani nic się przed nimi nie ukryje. Wszystko, co jest ukryte w ciemności będzie wystawione na Moje światło. Tak, jak Jezus znał zamiary i myśli ludzkich serc tak wam będzie znane i nie będzie to zwyczajnym darem, ale dlatego, ze jesteście jedno ze Mną. Znam zamiary i myśli ludzkich serc i wy tez będziecie je znać. Nie możecie kochać tak, jak Ja kocham dopóki nie będziecie patrzeć, tak jak Ja patrzę. Poznając tak, jak sami zostaliście poznani czyni Moją miłość doskonalszą, wymaga to kochania tak, jak Ja kocham. Powierzam Mój wzrok tym, którzy używają wiedzy o upadłych ludzkich sercach, żeby przynosić odkupienie a nie potępienie.

Dążcie do miłości. Miarą autorytetu i mocy w jakiej chodzicie jest miara miłości. Miłość pozwala lepiej Mnie wyrazić. Wielu na pierwszym miejscu stawia posłuszeństwo a zawodzi w miłości. Dążenie do posłuszeństwa bez miłości jest obłudą, własną sprawiedliwością . Kto kocha Mnie całym sercem, wykonuje Moją wolę. Przebywanie w jedności ze Mną pozwala osiągnąć pełnię w miłości Mojej. Dążcie do miłości przyjmując Moją miłość w jedności.

Nadchodzę

Już nadchodzę, bo czas ku temu i znalazłem ludzi, którzy będą chodzić w jedności ze Mną jak zbiorowa Oblubienica. Dzień dojrzałych synów już nadszedł. Synów, którzy nie będą pracować według własnej mądrości i uczynków, ale będą odpoczywać w Moich doskonałych dziełach. Jest to czas Mojego niebiańskiego odpoczynku. Czas nie jest odmierzany według jednostek czasowych, ale według stanu Mojej relacji z ludźmi. Ten wypełniający się czas jest dniem Sabatu Mojego odpoczynku. Ci, którzy stali się jedno ze Mną umarli we Mnie i odpoczęli od swojej pracy, i teraz wchodzą do Mojego odpocznienia. Ci, którzy umarli we Mnie poznają Mnie takim, jakim JESTEM. Teraz JESTEM twoim życiem.

Zobacz siebie tak, jak Ja cię widzę. Ponieważ jesteśmy jedno, ty JESTEŚ tym, kim JA JESTEM. Stajesz się dla innych Moim odkupieniem, Moim uzdrowieniem, Moim uwolnieniem, Moją łaską, Moim życiem. Jako jedno z tobą będę dotykał ludzi twoimi rękami; jesteś dla nich Moim Słowem. Jak ja JESTEM tak ty jesteś na tym świecie.

W Jego Miłości

Kriston Couchey

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.