Panowanie nad pragnieniami (żądzami)

Bob Mumford

Ludzie, którzy podążają za ciałem i pobłażają sobie w żądzy nieczystych namiętności szczególnie lekceważą i gardzą władzą. Aroganckie [i] prowokujące [samowolne i miłujące siebie] twory! Kpią i urągają dygnitarzom (tym znakomitym) bez wahania.

Eros wszedł na świat w czasie pierwszego przestępstwa w formie nieopanowanego pragnienia. Sprawiedliwość, pokój i radość Królestwa zależą od tego jak dobrze strzeżemy naszych pragnień (pożądań).

Wygląda na to, że postępuje to tak:

Religia, bez Chrystusa, uczy, że wszystkie pragnienia (żądze) muszą być odrzucone i zgładzone. Jednak Chrystus mówi, że pragnienia są zarówno dobre jak i złe; On może je przemienić/nawrócić i panować nad nimi. To, co panuje nad naszymi pragnieniami, decyduje o naszym zachowaniu.

Agape kontroluje nas. Czynnikiem panującym w Agape jest wolność, którą On obiecał. Dopóki nie zaczniemy panować nad naszymi pragnieniami, w tym również tymi rozwydrzonymi, nie jesteśmy w stanie pojąć tego, czym jest wolność Królestwa i chodzić w niej. Wyrzeczenie się Jezusa przez Piotra było wynikiem nieopanowanego pragnienia.

Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, co obejmuje ludzką emocję pragnienia i jej intensywną formę namiętność. W czasie stworzenia została przekazana pewna wewnętrzna i stworzona ludzka energia, czy siła, która, aż do chwili pierwotnego pokuszenia, była posłuszna i uległa. Kiedy pragnienie zostanie pobudzone z jakiejkolwiek przyczyny, ta energia czy zwykła siła ma zdolność do naginania zamiarów ludzkiej woli. To poddawanie się woli wychodzi naprzeciw żądaniom pragnienia, żądzy, złej czy dobrej.

Jezus, wcielona Agape, jest ucieleśnieniem Własnej Bożej woli. Pragnienie Chrystusa było całkowicie skupione na Bogu, jako Jego Ojcu. W życiu, przy okazji pokuszenia czy w innych kryzysach, Jezus utrzymywał Swą miłość do Ojca, która wyrażało się Jego pragnieniem wykonywania woli Ojca. W tej konsekwencji możemy dostrzec Jego bezgrzeszność. Kuszony we wszystkim – bez grzechu.

Musimy zastanowić się nad tym, że choć ludzkie pragnienie może być skierowane ku ziemskości, zmysłowości i zwierzęcym zachowaniom, lub zwrócone radykalnie w przeciwną stronę jako fanatyczna, religijna żarliwość to jednak nadal zachowuje ono kwintesencję najwyższej tajemnicy ludzkiej egzystencji. Ludzkie pragnienie, nawet wypaczone i nadużywane, jest pieczęcią Bożego stworzenia, Jego obrazem w człowieku. Zatem pasja nie może być zabita czy usunięta; musi być odkupiona i przekierowana przez przyprowadzenie do krzyża. Pamiętaj o tym, że alternatywą pasji jest jej brak, bardziej powszechnie znane jako apatia.

Oswald Chambers mówi: „Podłożem chrześcijaństwa jest osobiste, pełne pasji oddanie Panu Jezusowi”. Pasja jest jednym z najbardziej decydujących czynników w chrześcijańskim doświadczeniu.

A ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali ciała swoje wraz z pożądliwościami jego„. Ważne jest, aby postrzegać ciało, jako aspekt eros samowoli i jego prawa do siebie. Pragnienie i pasja idą za tym, co nad nami panuje – albo Agape, albo eros.

MYŚLI I PYTANIA:

• Jak myślisz, dlaczego sprawiedliwość, pokój i radość zależą od tego, jak skutecznie panujemy nas naszymi pragnieniami?

• Przeczytaj Rzm. 8:5; Gal. 5:16; Flp. 2:13. W jaki sposób Bóg może nawrócić nasze pragnienia i panować nad naszymi nimi tak, aby wpływały na nasze zachowania?

• Pragnienia i pasje podążają za tym, co nad nami panuje. Rozpoznaj kilka rzeczy, które cię pasjonują.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *