Pastor oskarżony o dyskryminację

logo


PRÓBA WIARY

Pastor pozwany za odmowę pracy z kobietą duchownym Sąd oskarża jego i dwóch innych liderów kościoła za karalną dyskryminację
3 listopada 2007

Oryg.: http://wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=58484
© 2007 WorldNetDaily.com


Pastor, który odmówił pracy z kobietą duchownym z powodu swoich biblijnych przekonań, został oskarżony o karalną dyskryminację przez fiński sąd. Ari Norro będzie ma zgłosić się na rozprawę 16 listopada za przypuszczalne złamanie fińskich anty dyskryminacyjnych prawo obowiązujących w miejscach pracy czy publicznie ze względu na płeć czy jakieś inne powody, w tym seksualną orientację – jak przekazał magazyn Christianity Today.


Norro jest członkiem Stowarzyszenia Luterańsko Ewangelicznego Kościoła Finlandii, grupy w ramach Ewageliczno-Luterańskiego Kościoła Finlandii, w którym wierzy się, że Biblia nie pozwala na to, aby kobiety usługiwały
jako pastorzy. W marcu, przekazuje Christianity Today, miał głosić w czasie nabożeństwa z Wieczerzą Pańską w południowym miasteczku Hyvinkää jako gościnny pastor. Gdy pojawiła się Petra Pohjanraito do usłużenia, aby pomóc w rozdawaniu wieczerzy, Norro powiedział, jej że musi wyjść, ponieważ on nie będzie mógł brać udziału w nabożeństwie z kobietą pastorem. „Byliśmy całkowicie zaskoczeni jej przybyciem, choć rozumieliśmy bardzo dobrze, że przyszła, aby usługiwać przy ołtarzu” powiedział Christianity Today.
Powiedział, że zaoferował jej opuszczenie kościoła, lecz Pohjanraito zdecydowała się na zostanie. Incydent został przekazany policji, gdy przewodniczący rady Kościoła Hyvinkää napisał prośbę o przeprowadzenie dochodzenia, zgodnie z informacjami fińskiego dziennika Helsingin Sanomat.


Christianity Today podaje, że zostało oskarżonych również dwóch pozostałych liderów za to, że nie interweniowali, aby zapobiec łamaniu prawa. Ta sprawa może mieć wpływ na polemikę w Ewangeliczno-Luterańskim Kościele Finlandii nad tym czy homoseksualiści mogą być ordynowani i czy pastor może błogosławić pary tej samej płci. Veli-Matti Kärkkäinen, były przewodniczący IsoKirja College w Finlandii (Wyższa Szkoła Teologiczna – przyp.tłum), upiera się przy tym, że rząd w ogóle nie zajmuje się religią i chce pozostać poza dyskusją. „Ten przypadek nie ma nic wspólnego z religią: chodzi tutaj całkowicie o dostrzeżony brak równości” – powiedział Christianity Today.


Norro utrzymuje, że nie popełnił przestępstwa, ponieważ konstytucja jego kraju – która mówi, że nikt nie powinien być traktowany inaczej z powodu swoich religijnych przekonań – jest ważniejsza niż okręgowy kodeks karny. „Naturalnie, być oskarżonym nie jest przyjemnie. – powiedział CT. – Smutne jest to, że kościół nie może rozwiązywać takich problemów sam. W tym przypadku, sam kościół zaciska sobie pętlę na szyi i przekazuje jej koniec… państwu (sądowi)”.
Norro, który jeśli zostanie skazany, zostanie obciążony grzywną, perswaduje innym denominacjom, takim jak Grecki Kościół Ortodoksyjny czy Katolicki, aby nie ordynowały kobiet, lecz one nie są oskarżone o popełnienie jakiegoś przestępstwa. Norro obawia się, że pastorzy w Finlandii wkrótce będą poddawani procesom sądowym za odmowę współpracy z pastorami homoseksualistami czy nawet za nauczanie, że Bóg nie aprobuje homoseksualnych związków.
aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.